DMCA.com Protection Status
Thiet ke noi that van phong, Trang tri noi that van phong - Kien Truc Thiet ke noi that van phong, Trang tri noi that van phong - Kien Truc
8/10 946 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke noi that va thi cong, cung cap trang thiet bi van phong

Thiet ke noi that van phong con la cong thuc hien viec tao ra len 1 mot noi con lam thuc hien viec phu hop, tien ich va mang phong thuc hien viec dac trung cho van phong, tao ra hung khoi va gan ket nhan vien trong qua trinh con lam thuc hien viec va gap go quy khach. Bát nhịp vói cuọc sóng hiẹn dại ngày nay, xu huong cua noi that van phong con la huong toi cac san pham thiet ke don gian do con lang tre trung va tien loi. Ban ghe, tu, ke khong don thuan con la thiet bi phuc vu cong thuc hien viec ma con con la vat trang tri cho van phong. Cac do noi that cung can chuan bi xep hop tong mau nham tao ra nen ve dep tham my chung cho van phong. Thiet ke noi that van phong ben canh thuc hien viec don thuan con la ke ban con lam thuc hien viec ma phai con la 1 su chuan bi xep khoa phu hop giua cac bo phan con lam thuc hien viec, khu vuc tiep khach, hoi hop, sanh don… dong thoi trang tri cac mot noi do bang cac vach kinh, vach go, tran thach cao, den chieu sang, gia trung bay, lo go, tranh anh … de khong con con la nhung buc tuong kho khan, van phong con lam thuc hien viec cua nhung van phong, tap doan lon  da thuc su tro thanh nhung tac pham nghe thuat, xung dang con la niem mo uoc cua bat cu 1 nhan vien nao.

Thiet ke noi that van phong tai Kien Truc theo cac buoc sau day:

– Phan tich ti mi ve chuyen muc dich cho van phong con lam thuc hien viec cua ban

– Ve phac thao so luoc de xem khai quat tong the cong trinh

– Quy hoach, phan bo mot noi theo chuyen muc dich thuc te su dung

– Lua lua chon vat lieu, mau sac dong bo he thong nhan dien thuong hieu

– Lua lua chon do noi that van phong theo quy ngan sach dua ra

– Dung phoi canh thiet ke noi that 3D truc quan

– Lap ban ve ky thuat chi tiet can thiet de co the len ke hoach trien k2 thi cong noi that

Luu y khi thiet ke noi that van phong:

Thiet ke noi that van phong khong don gian con la mua do that dat, bai tri that nhieu ma hap dan con la ca qua trinh nghien cuu dua tren nhung dac diem do con la linh vuc hoat dong, so luong nhan vien, mau sac chu dao… tu do huong toi nhung tieu chi: dep, tien nghi, thuan loi trong di chuyen va mot noi con lam thuc hien viec thoang dang. Ngoai ra, do dung van phong pham, cay xanh va vat trang tri do con la tranh treo tuong, tuong da, binh pha le… cung con la van de ve gop phan tao ra su cuon hut cho van phong con lam thuc hien viec, tranh cam giac don dieu do con la co the bat gap tai nhieu van phong hien nay. Thiet ke mot noi van phong nen luu tam nhieu ve van de quyet dinh anh sang cung do con la thiet ke chieu sang. Anh sang van phong chu yeu dung loai den co anh sang trang do con la den tuyp, dowlight…va thuong su dung chieu sang gian tiep nhieu hon de khong gay loa mat khi con lam thuc hien viec. Thiet ke giao thong di lai tien ich dap ung chuyen muc dich trao doi thong tin giua cac phong 3n. Do dung van phong cang don gian thi mot noi cang thoang, co the ket hop cac tu tai lieu dung con lam vach ngan, vach kinh co the dan de can mo co mau theo logo hoac co the su dung luon kinh mo.

Share Button