DMCA.com Protection Status
KTu van nhan thi cong nha, Kien Tao Viet nhan thi cong nha - Kien Truc KTu van nhan thi cong nha, Kien Tao Viet nhan thi cong nha - Kien Truc
8/10 847 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thi cong tron goi phan tho

Khi thiet ke nha, xay dung nha, nhieu nguoi cho rang phan tho khong quan trong, chi can chac chan, dam bao an toan. Vi phan tho khong anh huong truc tiep den tham my can nha. Sau khi xong phan tho, nguoi ta co the dap diem, che khuyet diem bang lop tot va day du. Va vi the khong can tho  gioi, khong can giam sat chat che… Do con la quan niem sai lam.

Neu phan tho khong duoc con lam tot, de lai nhieu sai sot thi cong doan sau se ton cong, ton cua rat nhieu va nguoi phai ganh chiu hau qua khong ai khac con la cac chu dau tu. De tranh nhung thiet hai tren, su quyet dinh hoan hao cho cac chu dau tu  con la tim den KTS chuyen thiet ke va thi cong nha chuyen nghiep.

Cong ty Kien Truc nhan thiet ke va thi cong nha tron goi phan tho voi cac chuyen gia gop y kien thiet ke co kien thuc chuyen nghiep ve kien truc, noi that, phong thuy, ket cau, dien nuoc… ket hop voi cac doi ngu xay tay nghe cao chuyen trat tuong, op lat tot va day du gach, da, dap ve hoa van phao chi va cac doi ngu dien nuoc, son ba, thach cao, cua kinh va go noi that…. Chung toi tu tin xay dung tot va day du chuan muc, chat luong cao cac cong trinh nha biet thu, nha lo pho, can ho chung cu  da xay tho tren dia ban Ha Noi.

Cong ty Kien Truc luon tu  hao con la 1 trong so it cac van phong thiet ke kien truc – xay dung di sau vao mat nha dan dung, ap dung cac ky thuat xay dung tien tien va co cac chuyen gia tho chuyen nghiep, duoc tuyen lua chon ky cang qua cac cong trinh. Moi 1 cong trinh cong ty thi cong deu co cac chuyen gia giam xat chat che, kinh nghiem de su ly cac su co trong qua trinh thi cong truc tiep giup quy khach tranh cac su co, sai sot tiem an trong qua trinh thi cong tot va day du nha.

thi-cong-xay-dung-nha-pho-dep_1

KTu van nhan thi cong nha

 

HANG MUC THI CONG

*Hang chuyen muc Nha Thau cung cap ca Nhan cong va Vat Tu

– Dao mong, xu ly nen, thi cong cot pha, cot thep, do be tong mong tu dau coc ep/ coc khoan nhoi tro len

– Xay cong trinh ngam do con la: be tu hoai, be nuoc ngam, ho ga bang gach the

– Thi cong cot pha, cot thep, do be tong bang may tron tai cho hoac be tong thuong pham he thong da giang, da kieng, dam, cot, san.. toan bo cac tang, san thuong va mai. Lop mai ngoi (neu co).

– Xay va to trat dung tieu chuan toan bo cac tuong 3o che, tuong ngan phong, hop gen ky thuat bang gach ong

– Thi cong cot pha, cot thep, do be tong ban cau thang theo thiet ke va xay bac thang bang gach the

– Thi cong lap dat he thong ong luon hop dau noi cho day dien, day dien thoai, day internet, cap truyen hinh am tuong (Khong tong hop mang Lan cho van phong, he thong chong set, he thong ong dong cho may lanh, he thong dien 03 pha)

– Thi cong lap dat he thong cap thoat nuoc nguoi am tuong (Khong tong hop he thong ong nuoc hap danng nang luong mat troi).

– Thi cong chong tham se no, WC, san thuong…

*Vat tu su dung trong phan tho 

– (Cty su dung Be Tong thuong pham hoac be tong tron tai cho tuy theo dieu kien thi cong)

– Thep: Viet Nhat

– Cat, da sach theo tieu chuan Xay dung Viet Nam.

– Gach xay: Gach chi lo

– Xi mang: Bim Son cho cong tac Betong, Hoang Thach cho cong tac xay to.

*Hang chuyen muc Nha Thau chi cung cap Nhan Cong

– Op lat gach nen va tuong (be mat san cac tang va nha ve sinh).

– Op gach, da trang tri, khong tong hop da granite, mable.

– Thi cong son nuoc (tret xa mattit, son lot va tot va day du).

– Lap dat thiet bi ve sinh (lavabo, bon cau va cac phu kien).

– Lap dat he thong dien va chieu sang (o cam, cong tac, bong den).

– Ve sinh cong trinh truoc khi ban giao.

 

*Cach tinh he so xay dung tham khao

– Mong va cong trinh ngam: 25-50% dien tich san tret

– Tang ham tinh thanh 150% dien tich

– Tret, cac lau va chuong cu (tum) tinh: 100% dien tich

– Ban cong ho: 50% dien tich

– San thuong: 50% dien tich

– Mai be tong cot thep, mai ngoi: 50% dien tich (nhan he so nghieng)

– Mai be tong dan ngoi tinh thanh 75% dien tich (nhan he so nghieng)

– Mai tole: 25% dien tich (nhan he so nghieng)

 

*He so xay dung bat loi

– Tren 300m2 co dieu kien thi cong binh thuong: +0%

– Tren 300m2 trong hem nho, trong cho / duoi 300m2: Khao sat cu the

– Cong ty Kien Truc khuyen khich quy khach tham gia thiet ke kien truc, bao dam cong nang, tinh tham my, ket cau cong trinh va dong thoi de co co so tinh du toan chao thau chi tiet

– Cong ty Kien Truc tu to chuc thi cong, tu cung ung vat tu trong phan tho, to chuc giam sat ky thuat, bao dam an toan lao dong cho toan bo cac hang chuyen muc cua cong trinh, cam ket khong ban thau.

 

*Cong ty Kien Truc luon tu tin xay dung tot va day du chuan muc, chat luong cao cac cong trinh nha dep, biet thu, nha lo pho, can ho chung cu  da xay tho tren dia ban Ha Noi. Gia thi cong tron goi phan tho (chua VAT) cho nha ong 1 mat tien tu : 2.7 trieu – 3 trieu; biet thu, nha vuon va nha lo 2 mat tien co gia tu: 2.9 trieu – 3.500 trieu (bao ca phan dien nuoc am).

 De co duoc 1 ngoi nha dep do con la  y va tiet kiem se lien he: 09486666. Khach hang duoc Mien Phi  hoan toan chi phi thiet ke Kien truc – Noi that khi ky ket hop dong thi cong tot va day du nha voi cong ty.

Dich vu thiet ke Kien Truc

http//:chuyenkientruc.com

 

 

 

Share Button

Comments

comments