DMCA.com Protection Status
Nha biet thu tai Nghe An, Tu van thiet ke kien truc biet thu dep - Kien Truc Nha biet thu tai Nghe An, Tu van thiet ke kien truc biet thu dep - Kien Truc
8/10 1122 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke biet thu pho 3 tang ket hop kinh doanh tai Nghe An

Chu dau tu: Nguyen Canh Thuan

Dia chi:  Do Luong – Nghe An

Tong dien tich san: 280 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,6 ty

Ma san pham thiet ke nha dep:  BT-16

Nha biet thu tai Nghe An – Ngoai thuc hien viec nghien cuu de dap ung ve mat mot noi song dung theo chuyen muc dich su dung va tan dung dat cua gia chu, Kien Truc cung dao sau nghien cuu ve phoi canh cong trinh. Ve co ban thiet ke biet thu van theo loi kien truc biet thu co ban voi 2 mai doc, song truong phai da duoc thuc hien viec tan theo loi thiet ke kien truc hien dai voi nhung mat cua so lon va dai, lan can dung vat lieu kinh ket hop mau sac tuoi sang cung cac duong net don gian do con lang hieu qua tao ra ra 1 cong trinh hoan toan moi me trong loi thiet ke kien truc ngay nay do con lang lai khong qua xa la voi nguoi dan song quanh khu vuc. Dieu nay 1 phan de dap ung nguyen vong cua chu dau tu, phan con lai dang duoc phat huy do con la thuc hien viec nghien cuu de tim ra nhung cai hoan toan moi me trong thiet ke biet thu duong dai ngay nay.

Thiet ke biet thu pho 3 tang

Thiet ke biet thu pho 3 tang – Phoi canh ngoi nha dep

Mat bang tang 1 nha biet thu tai Nghe An gom 2 khoi rieng biet con la khoi van phong van phong cua gia dinh va khoi con lai con lam noi de xe va len cac tang trong gia dinh.

Thiet ke biet thu pho 3 tang 1

Thiet ke nha pho 3 tang – Tang 1 ngoi nha dep

Mat bang tang lung dung con lam phong an va khu bep.

Thiet ke biet thu pho 3 tang 2

Thiet ke nha pho 3 tang – Tang lung ngoi nha dep

Mat bang tang 2 nha biet thu tai Nghe An : Cac phong duoc lui lai so voi mat tien khoang 3m de tao 1 vuon san thuong dong thoi de phong du an mo rong duong cua do thi. Tang 2 gom 2 phong ngu va 1 phong khach lien thong ra vuon san thuong.

Thiet ke biet thu pho 3 tang 3

Thiet ke nha pho 3 tang – Tang 2 ngoi nha dep

Mat bang tang 3 ngoi nha dep : Duoc thiet ke kien truc nha dep gom 1 phong ngu, 1 gian tho va ve sinh, phong giat va san phoi.

Thiet ke biet thu pho 3 tang 4

Thiet ke nha pho 3 tang – Tang 3 ngoi nha dep

Phong thuc hien viec thiet ke kien truc cua ngoi nha theo huong hien dai, khoe khoan va la mat.

Thiet ke biet thu pho 3 tang 5

Thiet ke nha 3 tang – Phoi canh ngoi nha dep 1

Thiet ke biet thu pho 3 tang 6

Thiet ke nha pho 3 tang – Phoi canh ngoi nha dep 2

Chu nha mong muon co 1 su khac biet trong thiet ke kien truc biet thu 3 tang cua minh so voi nhung thiet ke cua cac ngoi nha thuong thay do con lang khong qua xa la voi gu tham my chung cua nguoi dan noi day. Do con la mong muon cua ong Nguyen Canh Thuan o dia chi Do Luong – Nghe An. Manh dat ong dinh xay dung co dien tich con la 100m2,  tiep giap voi 1 ngo rong 3m va co 1 phan dat nam trong chi gioi mo duong cua dia phuong do do phan dat phia truoc  chi xay tho ra tai tang 1 con tang 2 va 3 xay lui lai theo dung chi gioi de dam bao sau khi mo duong trong tuong lai khong anh huong gi nhieu den truong phai cung do con la cong nang cua cong trinh. Cong trinh duoc thiet ke kien truc gom 3 tang va 1 lung tong hop 3 phong ngu, 1 phong khach, 1 bep + phong an, 1 gian tho, cac mot noi phu tro va gara o to, ben canh do duoi tang 1 con yeu cau co 1 mot noi rong con lam van phong van phong. Tong muc dau tu du kien khoang 1,6 ty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dich vu thiet ke Kien Truc
Kien truc – Noi that – Xay dung – Cong ty thiet ke nha dep – Kts. Quoc Tuan
Khach hang co chuyen muc dich mua lai bo ho so nay de tham khao se vui long lien he: 09486666

Share Button

Comments

comments