DMCA.com Protection Status
Nha biet thu tai Thai Binh, Thiet ke biet thu tai T2 Binh - Kien Truc Nha biet thu tai Thai Binh, Thiet ke biet thu tai T2 Binh - Kien Truc
8/10 858 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke nha biet thu tai Thai Binh

Chu dau tu: Tran Minh Chinh

Dia chi:  Xa Minh Tan – Dong Hung – Thai Binh

Tong dien tich san: 200 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,2 ty.

Ma san pham thiet ke nha dep:  BT-22

Tren dien tich khu dat con la 200m2 gia chu co chuyen muc dich thiet ke biet thu voi dien tich khoang 100m2. Dien tich con lai cua khu dat duoc su dung con lam khuon vien san vuon canh quan cho ngoi biet thu. Sau khi con lam thuc hien viec qua lai, cuoi cung phuong an thiet ke biet thu duoc thong nhat do con la sau:

Thiet ke biet thu nha dep tai thai binh 5

Thiet ke biet thu nha dep tai Thai Binh – Phoi canh 3

cong trinh duoc thiet ke theo truong phai thiet ke kien truc nha biet thu kieu phap tren dien tich 90m2 tong hop 2 tang va 1 tum.

–         Tang 1: tong hop cac phong chuc nang sau: gara o to (S=18,5m2), phong khach (S=25m2), phong an + bep (S=17m2), 1 phong ngu (S=14,5m2), 1 ve sinh (S=3,5m2), con lai con la dien tich thang. Cac mot noi duoc thiet ke nha dep voi cong nang chat che, tan dung toi da dien tich su dung.

Thiet ke biet thu nha dep tai thai binh 1

Thiet ke biet thu nha dep tai Thai Binh – Tang 1

–         Tang 2: Thiet ke nha dep bao gom cac phong chuc nang sau: 1 phong ngu lon (S=17m2), 2 phong ngu nho (S=14,5m2), 1 gian tho (S=18,5m2) va 1 phong ve sinh chung (S=5,5m2), dien tich con lai con la sanh tang va thang. Cac phong mo cua ve 1 loi trung tam noi sanh thang tao ra su tien ich khi su dung.

Thiet ke biet thu nha dep tai thai binh 2

Thiet ke biet thu nha dep tai Thai Binh – Tang 2

–         Tang tum : tang tum tong hop 1 phong giat do (S=5,5m2), san phoi do (S=31m2), con lai con la dien tich sanh tang va thang.

Thiet ke biet thu nha dep tai thai binh 3

Thiet ke biet thu nha dep tai Thai Binh – Tang 3

–         Phoi canh : Van mang phong thuc hien viec thiet ke kien truc nha biet thu theo kieu phap co do con lang KTS da luoc bot nhung hoa tiet trang tri cau ky cung voi thuc hien viec su dung mau sac tuoi sang tao ra ra cho mau nha biet thu 2 tang dep tren 1 ve hien dai va thanh thoat hon.

Thiet ke biet thu nha dep tai thai binh

Thiet ke biet thu nha dep tai Thai Binh – Phoi canh

Thiet ke biet thu nha dep tai thai binh 4

Thiet ke biet thu nha dep tai Thai Binh – Phoi canh 2

Kien truc ngoi biet thu co phan don gian do con lang van mang net kien truc phap nhe nhang va phu hop voi yeu cau cua gia chu. Moi chuyen muc dich can gop y kien thiet ke biet thu nha dep se lien he: 09486666 de duoc phuc vu tan tinh va chu dao.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dich vu thiet ke Kien Truc
Kien truc – Noi that – Xay dung – Cong ty thiet ke mau nha dep – Kts. Quoc Tuan
Khach hang co chuyen muc dich mua lai bo ho so nay de tham khao se vui long lien he: 09486666

Share Button

Comments

comments