DMCA.com Protection Status
Thiet ke nha tro cho thue, Thiet ke kien truc nha chung cu mini - Kien Truc Thiet ke nha tro cho thue, Thiet ke kien truc nha chung cu mini - Kien Truc
8/10 1012 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang

Chu dau tu: Ngo Minh Cuong

Dia chi: So 8 ngo 47 to 6 phuong Khuong Trung – Thanh Xuan –  Ha Noi

Tong dien tich san: 650 m2. Kinh phi xay dung du kien: 3,2 ty

Ma san pham thiet ke nha dep:  NL-24

Thiet ke nha tro cho thue – Kien Truc vua hoan thanh ban thiet ke kien truc tai ngo 47 duong Khuong Trung, thuc hien viec nga tu So khoang 200m. Voi dien tich xay dung 82,3 m2, nghe thi co ve con la cung kha rong rai do con lang gia chu lai yeu cau thiet ke kien truc thanh 1 cong trinh nha o ket hop cho thue theo dang chung cu mini. Hon the nua khu dat de xay dung khong phai con la 1 khu dat co hinh dang vuong van ma rat meo, khong theo 1 hinh dang co ban nao.

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang

Phoi canh nha tro 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

Yeu cau tai day duoc dat ra con la phai tan dung toi da dien tich dat, thiet ke nha o phai duoc nhieu phong nhat do con lang lai phai tien nghi va khong qua chat choi dap ung cao nhat chuyen muc dich kinh doanh cua gia chu. Doi tuong ma gia chu huong den khong phai chi con la sinh vien ma chuyen muc dich 9h con la phuc vu chuyen muc dich thue nha cua 1 so dong nhan vien phuc vu cho khu chung cu Royal city. Chinh vi van de ve do ma cong trinh phai duoc thiet ke khong nhung nhieu phong, tien nghi ma con phai da dang ve chung loai tuc con la can ho phai da dang de dap ung duoc nhieu doi tuong thue khac nhau.

Nam bat duoc yeu cau cua gia chu, Kien Truc da nghien cuu va dua ra phuong an thiet ke Thiet ke nha tro cho thue do con la sau: Cong trinh se duoc thiet ke 7 tang va 1 tang lung voi chieu cao moi tang con la 2,7m.

–         Tang 1: Ngoai he thong thang may va thang bo (duoc dat o vi tri trung tam) ra thi mot noi 9h duoc danh cho chuyen muc dich kinh doanh (25m2) va de xe (30m2). Phia cuoi nha se tan dung dien tich dat meo de ngan chia thanh 2 phong nho danh cho phong ky thuat va bao ve. Tong dien tich xay dung tang 1 con la 72,3m2, con lai con la khuon vien quanh nha.

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 1

Tang 1 nha tro 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

–         Tang lung: Day con la tang co the coi con la tien loi nhat cho thuc hien viec di lai, len xuong ma khong can su dung den thang may (vi doi khi thang may cung co the co cac su co nhat thiet khi su dung). Danh gia duoc van de ve nay nen lung cong trinh duoc uu tien ngan chia thanh 2 can ho co dien tich kha lon de phuc vu nhung doi tuong co chuyen muc dich cao voi 1 can co dien tich 37m2 va 1 can con la 22m2.

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 2

Tang lung nha tro 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

–         Tang 2,3,4: con la cac tang cung chua phai cao nen co the di lai tien ich bang thang may hoac thang bo. Chinh vi the ma cac tang nay duoc ngan chia thanh 3 can ho voi 2 can ho co dien tich lon (25m2, 30m2) o 2 dau va 1 can ho vuong van o giua voi dien tich vua phai con la 14m2. Cac can ho deu co 3n cong, ve sinh khep kin de dam bao tien nghi nhat co the. Vi tri cua cac mot noi do con la 3n cong, ve sinh deu duoc kheo leo dua vao nhung noi meo mo nhat cua can ho de danh nhung mot noi vuong van, thoang dang nhat cho mot noi o.

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 3

Tang 2,3,4 nha tro 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

–         Tang 5,6: Day con la 2 tang khong may thuan loi cho thuc hien viec di lai (chu yeu thuc hien viec di lai phu thuoc vao thang may con la 9h). Chinh vi the, 2 tang nay duoc chuan bi xep phuc vu cho nhung doi tuong co thu nhap thap hoac sinh vien khong can dien tich rong. Moi tang duoc phan chia thanh 5 can ho nho voi dien tich tu 11m2 – 14m2. Tuy nho do con lang cac can ho deu co 3n cong va ve sinh rieng tao ra cam giac tien nghi, thoai mai nhat cho nguoi su dung.

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 4

Tang 5,6 nha tro 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

–         Tang 7: Day con la tang cao nhat do con lang co le cung con la yen tinh nhat trong ca can ho, vi giao thong khong di qua lai nen tang nay co the tach bach duoc voi toan bo can ho. Kien truc tang nay se duoc chuan bi xep danh rieng cho gia chu. Thang may se khong len toi tang nay, thuc hien viec di lai se tu tang 6 va di bang thang bo len. Phia cuoi thang se co cua sat de dam bao an toan, khong cho nhung tang phia duoi tuy tien di len. Tang nay con la toan bo mot noi sinh hoat cua gia chu voi 2 phong ngu, bep-an, phong sinh hoat gia dinh, gian tho va 1 nha ve sinh rong.

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 5

Tang 7 nha tro 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

Phoi canh ngoi nha dep

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 6

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang dang can ho chung cu mini cho thue

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang 7

Thiet ke nha tro cho thue cao 7 tang dang can ho chung cu mini

Nhu vay con la toan bo yeu cau cua gia chu da duoc giai quyet voi 1 cong trinh ket hop ca mot noi kinh doanh, can ho cho thue cung do con la sinh hoat cho gia dinh trong 1 khu dat meo va khong qua rong de co the xay dung 1 cong trinh vuong van.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dich vu thiet ke Kien Truc
Kien truc – Noi that – Xay dung – Cong ty thiet ke mau nha dep – Kts. Quoc Tuan
Khach hang co chuyen muc dich mua lai bo ho so nay de tham khao se vui long lien he: 09486666

Share Button

Comments

comments