DMCA.com Protection Status
Thiet ke mau biet thu 3 tang dep, Mau biet thu 3 tang - Kien Truc Thiet ke mau biet thu 3 tang dep, Mau biet thu 3 tang - Kien Truc
8/10 880 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke mau biet thu 3 tang dep

Kien Truc phan tich 1 so khai niem, dac thu ve nha biet thu 3 tang dong thoi gui den ban doc nhung mau thiet ke nha biet thu 3 tang dep do van phong thiet ke va suu tam cac mau biet thu 3 tang dep tren mang internet gui ban doc tham khao, nang cao co trinh do de xay cho minh ngoi nha biet thu 3 tang do con la mong muon.

Biet thu 3 tang, Mau thiet ke nha biet thu 3 tang

I – Dac thu va nhan dinh tong quan ve nha biet thu 3 tang

Nha biet thu 3 tang con la loai hinh nha o cao cap cao 3 tang co dien tich mat bang tu 90 den 200m2 / san va tren moi san co the chuan bi xep tu 3 den 4 mot noi phong cung voi thang, ve sinh. Dien tich cac phong trong nha biet thu thuong tu 18 den 30m2 cho phong ngu va tu 30 den 45m2 cho phong khach, phong an va phong sinh hoat chung. Nhieu can biet thu co dien tich rong va nhieu thanh phan sinh song thuong co them phong tap the thao, phong xem phim, nghe nhac, be boi… Xung quanh nha biet thu thuong co san vuon canh quanh, tuong rao 3o quanh len biet thu thuong co tu 2 den 4 mat thoang. Nhung nha chi co 2 mat thoang vuong goc nhau goi con la nha ban biet thu ma con biet thu pho. Nha biet thu khac voi nha lo pho, nha ong o tinh biet lap, kin dao va yen tinh tao ra len mot noi song cao cap hon so voi cac loai hinh nha o khac.

Nha biet thu 3 tang con la mau nha biet thu dep, thong dung nhat hien nay trong cac do thi hoac cac vung nong thon Viet Nam. Mau nha biet thu 3 tang ve mat quan niem nguoi dan thich so 3 boi hap dan con la so le va ung voi chu Tai ( Phat tai, tai loc.. ). Nhieu nha biet thu gia chu yeu cau thiet ke biet thu 2 tang deu duoc Kts gop y kien len them 1 tum nho nham tao ra thanh nha biet thu 3 tang ( dung con la nha 2,5 tang ) boi chi dau tu them 1 it tien len 1 khoang dien tich nho bang 1/3 den 1 nua dien tich xay dung tang 1 do con lang ban co the them duoc nhung tien ich do con la co mot noi tho cung doc lap, co san phoi va san choi tao ra vuon san thuong, co 1 phan mai trang tri ket hop chong nang hap danng chieu truc tiep xuong tran tang 2. Ngoai ra hinh dang kien truc cua ngoi nha biet thu 3 tang nhin cao rao va sang trong, dep mat, khoang dat hon ngoi nha biet thu 2 tang nhieu lan.

II – Gioi thieu 1 so mau nha biet thu 3 tang dep do Kien Truc thiet ke.

1 – Nha biet thu 3 tang tai Quang Ninh

Chu dau tu: Phung Bao Hien. Dia chi: Tho Xuan, Phuong Hoa lac, Thanh Pho Mong Cai. Tong dien tich san: 349m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,85 ty . Xem chi tiet mau biet thu 3 tang nay tai:  http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/biet-thu-3-tang-tai-quang-ninh.html

Thiet ke biet thu 3 tang tai Quang Ninh

Khu dat nam o goc nga tu len co 2 mat tien con la 9h tay va 9h nam. Theo phong thuy thi gia chu hop voi huong 9h Tay len ke hoach mat bang tang 1 quay mat ve huong Tay va mo cua cai ( cua 9h ) don huong huong tot Phuoc Duc nay. Mat huong tay dat rong 10m KTu van thiet ke mat tien rong 8,7m de lai 1,3m con lam vuon quanh nha. Tu cong vao o to co the di thang vao gara xe, nguoi di bo co the di len san tren va vao phong khach qua 5 bac tam cap. Phong khach duoc thiet ke lien thong voi phong an tao ra 1 mot noi chung rong 51m2. Phia cuoi nha con la khu ve sinh nho cho khach duoc dat tai 9h Dong, chan cung Luc Xat. Ga ra o to rong 23m2 su dung 1 phan gam cau thang.

2 – Nha biet thu 3 tang tai Thanh Tri-Ha Noi.

Chu dau tu: Nguyen Quang Dai – 1979. Dia chi: Vinh Linh, Vinh Quynh, Thanh Tri, Ha Noi. Tong dien tich san: 320m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,65 ty . Xem cong trinh chi tiet mau biet thu 3 tang nay tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/biet-thu-3-tang-tai-ha-noi.html

Thiet ke biet thu 3 tang tai ha noi

Tren dien tich dat 1750m2 tai Vinh Linh, Vinh Quynh, Thanh Tri, Ha Noi hien trang con la co 1 ngoi nha 5 gian mai ngoi xay thuc hien viec day 40 5 va 1 khu bep rong 25m2 hoan toan moi xay duoc 3 5 anh Dai muon giu lai khoi nha bep va thiet ke nha biet thu 3 tang tai vi tri ngoi nha 5 gian cu. Ve mat bang  ngoi biet thu 3 tang dep nay  anh Dai yeu cau thiet ke tai tang 1 can co gian tho lien thong voi phong khach. Phia sau co 1 phong ngu cho ong ba. Khu bep va phong an tan dung khoi nha 1 tang cu phia canh. Tang 2 chuan bi xep 2 phong ngu va 1 phong sinh hoat chung. Tang 3 con la gian tho va san thuong va co 1 phong nho cho nguoi giup thuc hien viec.

3 – Nha biet thu 3 tang tai Thanh Hoa

Chu dau tu: Tran Quang Thanh. Dia chi: Truong Xuan – Thanh Hoa. Tong dien tich san: 380 m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,32 ty . Xem bai viet tai:  http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/biet-thu-tai-thanh-hoa.html

Thiet ke biet thu tai Thanh Hoa 2

Tren khuan vien dat rong 3000m2 tai trung tam xa Truong Xuan anh hien dang co 1 ngoi nha san go 2 tang rong 1 san con la 65m2 va 1 day nha phu tro 1 tang va 1 cay xang nho cua gia dinh cung cap cho dan quanh xa. Anh muon pha bo day nha 1 tang va xay vao do 1 ngoi biet thu 3 tang voi moi san khoang 150m2. Do chuyen muc dich tiep khach thuong xuyen va nha ma con hoi hop ho hang len anh muon cac mot noi phong khach va phong an phai that lon, tu 30 den 50m2 cho moi mot noi.

4 – Nha biet thu 3 tang tai Vinh Quynh-Thanh Tri

Chu dau tu: Nguyen Van Do – 1979. Dia chi: Vinh Linh, Vinh Quynh, Thanh Tri, Ha Noi. Tong dien tich san: 225 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,62 ty . Xem bai viet tu van thiet ke biet thu 3 tang nay tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/biet-thu-3t-thanh-tri.html

Thiet ke biet thu 3t thanh tri 4

Kien truc ngoi nha duoc thiet ke theo phong thuc hien viec don gian, tre chung voi khoi nha hoan toan moi hinh L ket hop voi khu bep cu tao ra thanh ngoi nha 3 khoi voi khoi giua nho cao va 2 khoi 2 phia cao thap khac nhau tao ra len ve thiet ke kien truc cho ngoi nha. Khoi nha hoan toan moi xay cao 3 tang voi dien tich 1 san con la 90m2 ket hop voi khu nha cu rong 36m2 tao ra thanh ngoi nha voi dien tich san tang 1 con la 126m2. Len tang 2 thi Kien Truc tan dung tran khu bep con lam 1 khu vuon nho tao ra mot noi xanh cho gia dinh nho cua anh Do.

5 – Nha biet thu 3 tang tai Nam Thang Long

Chu dau tu: Dang Van Long. Dia chi:  Lo 12 Khu do thi bac Thang Long – Ha Noi. Tong dien tich san: 340 m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,5 ty. Xem chi tiet thiet ke biet thu 3 tang nay tai:  http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/biet-thu-3-tang-phong-cach.html

Thiet ke biet thu 3 tang phong thuc hien viec

Biet thu nay duoc thiet ke 2,5 tang theo phong thuc hien viec thiet ke kien truc hien dai tren 1 khu dat rong 660m2 co khuon vien san vuon tao canh quan xung quanh voi dien tich xay dung con la 140m2 va tong dien tich san toan nha con la 340m2. Ngoi nha tong hop cac phong chuc nang sau: 5 phong ngu trong do co 1 phong ngu cho nguoi giup thuc hien viec, 1 mot noi rong lon con la mot noi chung cho phong khach va phong an, 1 ga ra o to, 1 kho ruou, 1 phong tra, 3 khu ve sinh trong do co 1 khu con la khep kin. Cac mot noi deu rat rong va thoang tao ra su thoai mai va tien nghi trong sinh hoat cua gia dinh.

6 – Nha biet thu 3 tang tai Thanh Mien-Hai Duong

Chu dau tu: Pham Duc Duy. Dia chi:  Xa Ngu Hung – Huyen Thanh Mien – Hai Duong. Tong dien tich san: 290 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,65 ty. Xem bai viet tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/thiet-ke-biet-thu-3-tang.html

Thiet ke biet thu 3 tang mai doc tai nghe an 2

Tren khu dat 504m2 voi 2 mat giap duong va giap san bong da cua truong hoc. Ngoi nha duoc tap chung thiet ke truong phai mat tien ve 2 huong theo hinh chu L , khu 9h giua con la cau thang len phong khach tang 2. Ngoi biet thu duoc thiet ke 3 tang voi 1 tang tret thap dung con lam mot noi phu trong nha. Tu tang 1 den 2 con la mot noi su dung 9h voi phong khach, phong ngu gia chu. Tang 3 con la 2 phong ngu con va gian tho. Tang 1 co phong ngu cho nguoi gia va phong an.

7 – Nha biet thu 3 tang tai thanh pho Hai Duong

Chu dau tu: Nguyen Van Doan ( TGD van phong cap nuoc Hai Duong ). Dia chi:  Lo58.1 Nguyen Duc Canh–Hai Duong. Tong dien tich san: 420 m2. Kinh phi xay dung du kien: 4,8 ty. Xem bai viet tu van tai link: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/thiet-ke-biet-thu-mai-lech.html

Thiet ke biet thu mai lech cao 3 tang

Chu nha yeu cau thiet ke kien truc 1 ngoi biet thu dien tich san tang 1 khoang 140m2 cao 3 tang, phong thuc hien viec hoan toan moi la, hien dai. Mat tien 9h cua ngoi nha huong Tay Bac, con la huong thien y, tot cho gia chu sinh 5 1965. Phan dien tich con lai phia mat truoc va mat phia cong trinh chuan bi xep vuon canh quan. Yeu cau cua gia chu do con la sau: tang 1 chuan bi xep 2 gara o to, phong khach, phong an va phong con lam thuc hien viec nho. Tang 2 chuan bi xep 2 phong ngu khep kin va 1 phong sinh hoat chung co 3n cong truoc va sau. Tang 3 chuan bi xep phong 1 phong ngu nho, phong karaoke, gian tho va san vuon canh quan.

8 – Nha biet thu 3 tang tai thanh pho Hai Duong

Chu dau tu: Nguyen Manh Tung. Dia chi:   Xa An Thang – An Lao – Hai Phong. Tong dien tich san: 250 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,95 ty. Xem tai : http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/thiet-ke-biet-thu-hien-dai.html

thiet ke biet thu hien dai 4

Yeu cau thiet ke biet thu 3 tang theo phong thuc hien viec hien dai voi mai doc duyen dang ket hop voi ve dep hinh khoi  tao ra len phong thuc hien viec rieng, trang nha cho truong phai nha biet thu cua minh. Ngoi nha duoc thiet ke biet thu hien dai tren khu dat 194m2 co chieu ngang kha hep chi khoang 9,5m va sau 16,5m giap duong con lang. Ngoi nha thiet ke thanh 2 khoi thut tho chay theo dat tao ra len ve thiet ke kien truc dong thoi tao ra ra khoang san vuon chay doc 3o quanh cong trinh nha biet thu. Ngoi nha duoc thiet ke nha dep voi 4 phong ngu, 1 phong phong khach, 1 phong an, phong the thao va gian tho cung cung san thuong truoc va sau nha. Hinh thuc thiet ke kien truc nha biet thu theo phong thuc hien viec don gian do con lang dep ve duong net, hinh khoi, ti le tao ra len an tuong doc dao cho cong trinh.

9 – Nha biet thu 3 tang tai thanh pho Vinh – Nghe An

Chu dau tu: Nguyen Dinh Phuong. Dia chi:  Hung Loc- Vinh- Nghe An  . Tong dien tich san: 450 m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,6 ty. Xem bai viet tai : http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-biet-thu/cai-tao-biet-thu-nghe-an.html

Cai tao ra nha biet thu Vinh - Nghe An

 

Mau thiet ke biet thu 3 tang dep duoc cai tao ra tu 1 biet thu cu 2 tang dien tich 90m2 1 tang. KTu van coi noi them 70m2 nua tao ra thanh nha co dien tich sang con la 160m2 va cao 2,5 tang. Tang 1 xay them khoi nha van phong voi dien tich san khoang 80m2. Tma con doi khu cau thang bo trong nha va noi them khoi sanh vao phong khach. Thiet ke biet thu lai theo chuyen muc dich su dung cua gia chu. Tang 2 Ben khoi gia dinh con la 2 phong ngu voi ve sinh khep kin va khoi van phong chuan bi xep 1 phong giam doc va phong hop.

II – Gioi thieu 1 so mau nha biet thu 3 tang dep do Kien Truc suu tam tren internet.

Mau-nha-biet-thu-dep-2

Mau-nha-biet-thu-dep-3

Day con la cac mau nha biet thu 3 tang dep nhat hien nay KTu van suu tam duoc ban doc thich mau nha nao thi lien he voi KTu van de duoc gop y kien thiet ke mat bang phu hop voi mau mat dung do giup qui quy khach khoogn mat nhieu thoi gian dinh hinh phong thuc hien viec kien truc cua ngoi nha minh mong muon va quy khach con tich kien duoc 20% phi thiet ke kien truc cho ngoi nha dep.

Cong ty CP XD & Kien Truc

Xem them cac san pham BIET THU cua Kien Truc thiet ke

 

Share Button

Comments

comments