DMCA.com Protection Status
Mau nha ong 5 tang, Thiet ke mau nha ong 5 tang va 4 tang - Kien Truc Mau nha ong 5 tang, Thiet ke mau nha ong 5 tang va 4 tang - Kien Truc
8/10 990 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke mau nha ong 5 tang va 4 tang dep

Mau nha ong 5 tang va mau nha ong 4 tang con la 2 mau nha duoc ua thich tai cac khu do thi cua Viet Nam boi hap dan phu hop voi chuyen muc dich o tap chung va dieu kien sinh hoat, tai 9h cua nguoi dan tai cac do thi. Voi 1 khu dat co dien tich khoang tu 40 den 70m2 thi nguoi dan bat buoc phai xay cao 4 hoac 5 tang thi hoan toan moi du dien tich o cho gia dinh tu 5 den 8 nguoi boi trong do tang 1 thong thuong chi dung de xe hoac buon ban nho va con lam phong khach hoac khu bep. Tang 2 chuan bi xep phong khach hoac bep va 1 phong ngu nho cho nguoi gia. Tang 3 2 phong ngu va tang 4 2 phong ngu con tang 5 chuan bi xep san phoi va gian tho con la vua du cong nang su dung cho 1 gia dinh. Da phan cac gia dinh chi su dung den tang 3 do con lang ho van muon de tang 4 du phong cho khach hoac cho con cai lon len do o.

Tong hop cac mau nha ong 5 tang .

Nha ong ma con con goi con la nha lo pho, nha lien ke hoac nha chia lo tuy khu vuc do con lang deu dung de chi 1 dang nha o hinh chu nhat, hinh hop co tu 1 den 2 mat thoang va co mat tien rong tu 3,3 den 7m va chieu dai tu 10 den 18m. Dang nha ong 5 tang va 4 tang nay thuong duoc xay san dong loat tai cac khu do thi hoan toan moi tai cac trung tam thi tran, thi xa va thanh pho. Cach xay dung mat bang cua nha ong 4 den 5 tang nay chia con lam 2 loai, loai nha mat tien nho tu 3,5 den 5m va co chieu dai tu 12 den 18m. Loai 2 con la co mat tien tu 5,2 den 7m va sau tu 8 den 12m. Nhung nha co mat tien tren 7m thuong duoc thiet ke theo dang nha ban biet thu boi khi do ta hoan toan co the lui mat phia khoang tu 0,9 den 1,5m tao ra mat thoang tao ra 2 mat tien cho ngoi nha dang biet thu pho.

– Loai nha ong mat tien nho hon 5m va dai tu 12 den 18m thuong xay dung mat bang theo kieu chia 2 phong 2 dau nha va dat thang, ve sinh o giua nha cung gieng troi tao ra vi khi hau, canh quan trong nha. Voi nhung nha ong dat dai hon 14m thi co the de san sau nham tao ra dieu kien lay sang va thoang cho cac phong phia sau nha.

Mau nha ong mat tien lon hon 5m va dai tu 8 den 12 m thi co the mo thang phia hong nha tuc con la chia mat tien tren 5m thanh 2 khoi, 1 khoi con la phong ngu rong ngang khoang 3,1 den 4m con lai con la khoi cau thang rong ngang khoang 2 den 2,4m. phia doi dien thang theo chieu doc con la ve sinh cung gieng troi. Voi nha mat tien tren 5m ma sau tren 14m thi moi tang co the chuan bi xep 3 phong va tao ra 1 khoang san trong nha ket hop con lam truc canh quan, san vuon dep trong mau nha ong. Uu diem cua khoang vuon giua nha nay con la tao ra sang, thoang cho cac phong trong nha ma khong bi bui bam, tieng on dong thoi dieu kien cham soc, trang tri cay coi, tranh da, thac nuoc, anh sang tot va an toan hon khi con lam phia ngoai nha.

Kien Truc tu van 1 so cong trinh nha ong, nha lo pho da thiet ke.

1 – Thiet ke nha ong 4 tang tai pho Tay Son – Ha Noi.

Chu dau tu: Do Ngoc Cu (1968 ). Dia chi: So 37 Tay Son – Dong Da – Ha Noi.

Tong dien tich san: 320 m2.

Kinh phi xay dung du kien: 1,8 ty.

nha lo pho ket hop kinh doanh tai so 37 Tay Son

KTu van thiet ke kien truc cho 1 ngoi nha dep cao 4 tang ket hop voi cho thue kinh doanh, tao ra nguon thu cho gia dinh. Khu dat can thiet ke kien truc co chieu dai con la 16,7m rong mat tien con la 3,22m va rong phia cuoi nha con la 4,52m. Tong dien tich dat con la 67,7m2. Toan bo phia truoc tang 1 danh cho thue cua hang vi pho Tay Son cho thue rat duoc gia. Thang bo va thang may dat cuoi nha dep. Tang 2 cho thue van phong toan bo dien tich tru thang may. Tang 3 chuan bi xep phong khach, phong an va phong ngu anh chi. Tang 4 chuan bi xep phong ngu con va gian tho, phong con lam thuc hien viec cua gia chu.

Xem chi tiet mau nha ong 4 tang dep tren tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-kien-truc/nha-lo-pho-ket-hop-kinh-doanh.html

2 – Thiet ke nha ong 5 tang tai Dai Thanh – Ha Noi.

Chu dau tu: Nguyen Thi Hong Thu.

Dia chi: LK8 lo 1 khu do thi Dai Thanh – Thanh Tri – Ha Noi.

Tong dien tich san: 315m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,6 ty .

Thiet ke nha ong 5 tang 3,6x18m 2

Ngoi nha ong nam tren dat 3,6x18m nam tai goc nga 3 co 2 mat tien truoc va sau nha. Chu nha chi co 2 ong ba da tren 60 nam sinh len yeu cau thiet ke nha o ket hop voi cho thue can ho len moi tang phai chuan bi xep 2 phong cho thue co ve sinh khep kin va co 3n cong phoi, nau an don gian cho tung phong. Ong ba o tang 1 va tang 2 con tang 3, 4, 5 cho thue. Tang 1 chuan bi xep phong khach, phong an va thang bo, thang may, ve sinh. Tang 2 chuan bi xep 2 phong ngu cua gia dinh, tang 3 den tang 5 chuan bi xep moi tang 2 can ho cho thue.

Xem chi tiet cong trinh nha ong 5 tang dep tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/nha-ong-5-tang-36x18m.html

3 – Thiet ke nha ong 5 tang tai Quan 10 – Ho Chi Minh. 

Chu dau tu: Do Van Binh (1959 ).

Dia chi: Quan 10 – Ho Chi Minh.

Tong dien tich san: 350 m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,1 ty.

Thiet ke kien truc nha ong ket hop kinh doanh

Khu dat nghien cuu thiet ke nha ong 5 tang dep co chieu dai 19m va rong 6m 1 mat giap duong do thi va 1 mat giap vuon hoa tieu khu. Dia the khu dat kha dep do do anh Binh yeu cau thiet ke nha ong ket hop kinh doanh voi 2 mat tien dang biet thu mai doc, cao 4 tang do con lang de cho thue tang 1 ( tang tret ), cau thang len tang gia dinh su dung phai doc lap voi mot noi cho thue kinh doanh cafe phia duoi. Tang lung chuan bi xep phong khach va phong an cung 1 san gia cong nho phia sau nha. Tang 2 chuan bi xep 2 phong ngu khep kin. Tang 3 chuan bi xep gian tho, 1 phong ngu nho va san phoi do.

Tham khao kien truc nha ong 5 tang tren tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/nha-ong-ket-hop-kinh-doanh.html

4 – Thiet ke nha ong 5 tang Kim Nguu – Hai Ba Trung – HN.

 Chu dau tu: Nguyen Van Son.

Dia chi: So 158 Kim Nguu – Hai Ba Trung – Ha Noi.

Tong dien tich san: 500 m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,22 ty.

Thiet ke nha ong 4x18m cao 5 tang

Kien Truc cai tao ra nha ong cu 4x18m tu 3 tang len 5 tang ket hop cho thue tren dien tich dat 80m2 cao 5 tang voi tong dien tich san con la 500 m2 tai so 158 Kim Nguu – Hai Ba Trung – Ha Noi. Tang 1 va tang 2 cho thue con tang 3 danh cho gia chu, tang 4 danh cho con trai truong, tang 5 cho con trai thu. Cac tang duoc thiet ke kien truc doc lap do con la 1 can ho chung cu. Moi tang do con la 1 can ho co 2 phong ngu, 1 phong sinh hoat chung vua nau an vua tiep khach duoc. Phuong an rat phu hop voi dai gia dinh nhieu anh em, the he song chung ma van doc lap.

Xem chi tiet mau nha ong 5 tang dep nay tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/thiet-ke-nha-ong-4x18m.html

5 – Thiet ke nha ong 5 tang KDT Dai Thanh – Thanh Tri – HN. 

Chu dau tu: Dang Van Hao (1981 ).

Dia chi: LK1 – VT 31 – Khu do thi Dai Thanh – Thanh Tri – HN.

Tong dien tich san: 420 m2. Kinh phi xay dung du kien: 2,5 ty.

Thiet ke kien truc nha ong cao 5 tang

Chu nha yeu cau thiet ke kien truc nha ong cao 5 tang voi tang 1 cho thue kinh doanh vi vay cau thang len tang 2 phai dam bao doc lap voi mot noi cho thue. Ve phong thuc hien viec thiet ke kien truc yeu cau phai hien dai, tre trung va an tuong. Tang 1 cho thue toan bo phia truoc, phia sau con la gara o to va loi thang len tang 2. Tang 2 chuan bi xep phong khach va phong an cung khu vuon nho 3o quanh phong khach. Tang 3 va 4 chia 2 phong ngu co ve sinh khep kin cung 3n cong thoat hiem. Tang 5 chuan bi xep gian tho va san phoi do chung.

Xem chi tiet thiet ke mau nha ong 5 tang nay tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-kien-truc/thiet-ke-kien-truc-nha-ong.html

6 – Thiet ke nha ong 5 tang pho Quynh Lo – Hai Ba Trung- HN. 

Chu dau tu: Luu Quoc Hai.

Dia chi: so 16/107/10 – Quynh Loi – quan Hai Ba Trung – Ha Noi.

Tong dien tich san: 243 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,35 ty.

Thiet ke nha ong 5 tang tai Ha Noi 4

Ngoi nha ong nam trong ngo nho tai pho Quynh Loi tren dien tich dat 61m2 do con lang chi xay 43m2 de lai san phia truoc va phia sau nha. Tang 1 chuan bi xep phong an va de xe con tang 2 chuan bi xep phong khach va phong ngu gia chu. Tang 3 va 4 chuan bi xep moi tang 2 phong ngu. tang 5 chuan bi xep gian tho va san phoi.

Xem chi tiet thiet ke nha ong 5 tang dep tai : http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/thiet-ke-nha-ong-5-tang.html

7 – Cai tao ra nha ong len 5 tang tai Nguyen Dinh Chieu – Hai Ba Trung- HN. 

Chu dau tu: Luu Thi Hien .

Dia chi:  11/18 Nguyen Dinh Chieu, Hai Ba Trung, Ha Noi .

Tong dien tich san: 420 m2. Kinh phi xay dung cai tao ra du kien: 1,2ty.

Thiet ke cai tao ra kien truc noi that nha lo pho cu 6

Nha ong cu con la 1 can nha ong 3,5 tang, duoc xay khoang 13 5 truoc voi dien tich tang 1 con la 75m2 / Tong dien tich dat 90m2. Voi kien truc lac hau, cong nang su dung chong cheo, dien tich cho cac mot noi chat choi gay cam giac bi bach. Mong muon cua gia chu con la cai tao ra nha lo pho cu nang them 2 tang, dua phia truoc nha ra them va tao ra 1 mat tien nha hoan toan moi voi thiet ke kien truc nhe nhang thanh thoat hon. Tang 1 chuan bi xep phong khach, phong an va bep. Tang 2 chuan bi xep phong ngu bo me va 1 phong con lam thuc hien viec nho. Tang 3 chuan bi xep phong ngu cho 2 be trai 4 va 7 nam sinh va 1 phong ngu cho nguoi giup thuc hien viec. Tang 4 chuan bi xep phong ngu cho khach va phong giai tri. Tang 5 chuan bi xep gian tho va khu spa nho nhin ra vuon san thuong.

Xem chi tiet cong trinh nha ong dep cao 5 tang tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/cai-tao-nha-lo-pho-cu.html

8 – Thiet ke nha ong 4 tang tai Yen Bai. 

Chu dau tu: Pham Van Hung.

Dia chi:  Thi Tran  Mu Cang Trai, Yen Bai.

Tong dien tich san: 320 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,6 ty.

thiet ke nha lo pho tai yen bai 4

Dua tren yeu cau con la 1 gara de o to, phong khach, phong ngu nho cho nguoi gia va phong an tap chung tai mot noi tang 1. Kien Truc dua ra phuong an con lam nha lech tang de dua phong an va bep len vi tri tang lech thu nhat de dap ung duoc yeu cau gia chu dua ra. Voi thuc hien viec chuan bi xep lech tang nay cac mot noi chung cua mau nha ong 4 tang se khong bi chia cat tao ra len tinh cong dong trong ngoi nha. Tu ngoai vao con la gara o to rong 22m2 , tiep den con la phong khach rong 26m2 giap khu thang bo len cac tang. Duoi gam thang con la 1 phong ve sinh nho. Phia cuoi nha con la phong ngu 16m2 cho ong ba than sinh anh Hung. Voi thuc hien viec thiet ke nha lo pho nay, tran phong khach cao 4,2m do do rat tien ich va phu hop voi so thich con lam tran go nghe thuat cua gia chu. Cac mat tuong cung duoc trang tri bang go va tranh nghe thuat.

Xem chi tiet thiet ke nha ong 4 tang dep tren tai:  http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/thiet-ke-nha-lo-pho-tai-yen-bai.html

9 – Thiet ke nha ong 5 tang tai pho Bach Mai – HN.

 Chu dau tu: Nguyen Hoang Ha.

Dia chi:  415 Quynh Loi , Hai Ba Trung, Ha Noi.

Tong dien tich san: 300 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,3 ty.

Thiet ke nha lo pho 5 tang hien dai

Mat bang tang 1 va 2 ngoi nha dep: Tren dien tich dat 67,7 voi 2 mat ngo truoc va sau nha, gia chu muon de lai khoang san truoc rong khoang 12m2 do do dien tich xay dung tang 1 chi con khoang 56m2. Mat truoc ngoi nha dep con la huong dong nam, hop voi nam sinh cua gia chu con mat sau giap ngo nho thi tien ich hon trong thuc hien viec di tu ngoai ve nha ( gan duong Quynh Loi ). Do do mat bang tang 1 gan do con la de thong nhau tao ra thanh 1 mot noi thoang rong tu truoc ra sau, tien cho thuc hien viec di lai tu 2 mat ngo cua ngoi nha. Loi vao 9h chuan bi xep san vuon va 1 be canh nho ( gia chu menh moc hop voi nuoc ), di qua vach kinh con la phong an rong 22m2 . Phia gan cuoi nha con la cau thang len cac tang va 1 ve sinh nho gam thang. Cuoi nha con la khu de xe va loi di phu duoc keo chech cua de tranh 2 cua truoc va sau nha thong nhau.

 

Xem chi tiet cong trinh nha ong 5 tang dep tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/thiet-ke-nha-lo-pho-5-tang.html

10 – Thiet ke nha ong 5 tang tai duong Nguen Xien – HN.

Chu dau tu: Le Van Lam.

Dia chi: So 21 ngo 168 Duong Nguyen Xien – Ha Noi.

Tong dien tich san: 312m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,68 ty.

Thiet ke nha ong 5 tang kieu phap. pc 2

Thiet ke nha ong 5 tang kieu phap. Goc nha dep 03

Khu dat 2 mat ngo rong 57m2 voi mat tien huong Tay Bac rong 4,5m va dai 12,6m anh mua thuc hien viec day da 6 5, khi mua anh khong xac dinh de o len huong mat tien khong hop nam sinh voi anh do do Kts cua Kien Truc phai su ly quay huong cua di lai 9h cua gia dinh anh ra dang sau nha va mo nhin ve huong 9h nam boi anh sinh 5 1970 thuoc dong tu trach. Tang 1 de cho thue kinh doanh, tang 2 chuan bi xep phong an va phong khach, khu bep khep kin cung ve sinh nho. Tang 3 va 4 chuan bi xep 2 phong ngu 2 dau nha. Tang 5 con la phan ap mai dung con lam gian tho va san phoi.

Xem mau nha ong 5 tang dep nay tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-lo-pho/nha-ong-5-tang-kieu-phap.html

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kien Truc gui den ban doc 1 so mau nha ong 5 tang va 4 tang dep ma KTu van tham khao duoc tren mang Internet gui moi nguoi tham khao:

Tong hop mau thiet ke nha lo pho dep 1

Tong hop mau thiet ke nha lo pho dep 6

Tong hop mau thiet ke nha lo pho dep 4

Khach hang co nhua cau can gop y kien thiet ke nha ong 4 den 5 tang se lien he : 09486666 de cong ty gop y kien so bo ve chuan bi xep mat bang theo phong thuy cho qui quy khach truoc khi quy khach quyet dinh va ki hop dong voi van phong gop y kien thiet ke nha ong dep cho minh.

Cong ty CP XD & Kien Truc

Xem them cac san pham NHA ONG cua Kien Truc thiet ke

Share Button

Comments

comments