DMCA.com Protection Status
Cai tao ra nha chia lo 30m2, Thiet ke cai tao ra nha dan cu va nang tang - Kien Truc Cai tao ra nha chia lo 30m2, Thiet ke cai tao ra nha dan cu va nang tang - Kien Truc
8/10 1155 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Cai tao ra nha chia lo 30m2, thiet ke cai tao ra va nang them tang

Chu dau tu: Dang Minh Quang

Dia chi: 219 – Thuy Khue – Ha Noi

Tong dien tich san: 150 m2. Kinh phi xay dung cai tao ra du kien: 600 tr

Ma san pham thiet ke nha dep:  NL-05

 

Chu nha Dang Minh Quang sinh 5 1981 mua duoc ngoi nha cu tai so 219 thuy khue con la ngoi nha ong 2 tang ruoi xay dung tu nhung 5 1986 . Ngoi nha co mat tien 3,25m sau 9,5m duoc xay dung chung tuong va cot voi nha phia canh (cu con la 1 nha do con lang chia tach ra). Do mat bang cong nang nha hien tai dang chia cau thang o giua nha, tang 1 co 1 ve sinh chung cho ca nha, tang 2 chia con lam 2 phong truoc va sau nha voi dien tich nho, tang tum gom gian tho va san phoi do do cong nang khong phu hop voi anh Quang vi cac phong qua chat hep va thieu anh sang ( phong phia sau nha ). Sau khi xem xet hien trang ngoi nha, phan tich he ket cau chiu luc cua ngoi nha, Kien Truc dua ra phuong an thiet ke kien truc voi cai tao ra do con la sau:
Dua tren mong muon co 1 mot noi sinh hoat rong rai, am cung va dep hien dai. Kien truc su va gia chu thong nhat phuong an thiet ke kien truc con la pha bo cau thang cu, dua cau thang ve cuoi nha nham tao ra mot noi tang 1 rong toi da con lam kinh doanh dong thoi xay thang hoan toan moi rong rai hon, chieu cao bac theo tieu chuan thiet ke. Cau thang ket hop voi gieng troi lay sang va thong gio tao ra duong sinh khi, thoang mat cho toan nha. Khi do tren tang 2 chuan bi xep phong khach va phong an, tang 3 va 4 moi tang chuan bi xep 1 phong ngu va 1 khu ve sinh rong rai.

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Hien trang

Cac mat bang tang 2, 3, 4, 5 Sau khi duoc thiet ke cai tao ra lai – Cai tao ra nha chia lo 30m2. Voi thuc hien viec chuan bi xep cong nang hoan toan moi nay thi ngoai mot noi tang 1 dung de o to hoac kinh doanh, cac tang tren con la rat rong rai so voi hien trang. Cac phong deu co anh sang va thoang mat ( gio vao va gio ra theo cau thang do do nha ko bi tu khi doc do con la truoc ).

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-1

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Tang 2

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-2

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Tang 3

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-3

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Tang 4

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-4

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Tang 5

Noi that phong khach sau khi duoc thiet ke cai tao ra lai mang ve tre trung, hien dai va am cung. Phong ngu rong rai, nhieu anh sang sang trong.

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-5

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Phong khach tang 2

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-6

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Phong khach tang 2

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-7

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Phong ngu tang 3

Phoi canh cong trinh sau khi cai tao ra da bien doi hoan toan so voi hien trang. Vach kinh lon va cac mat tuong thang tao ra len ve khoe khoan cho ngoi nha. Voi bien phap cay ghep them dam be tong, Kien Truc da cai tao ra thanh cong ngoi nha nay.

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2-8

Thiet ke cai tao ra nha chia lo 30m2 – Cong trinh sau khi cai tao ra

Qua trinh Cai tao ra nha chia lo 30m2:

Kien Truc cu ky su ket cau va kien truc su cung khao sat he mong, dam, cot cua cong trinh tren co so do dua ra cac phuong phap cai tao ra phu hop va dam bao an toan cho cong trinh trong qua trinh thi cong cung do con la su dung lau dai. Khu cau thang hoan toan moi chuan bi xep ve cuoi nha do do phan mong nha duoc gia co va do hoan toan moi dam chan thang tao ra diem tua do toan bo cau thang hoan toan moi. San tang 2 tai vi tri o thang cu, cac lop be tong phu cot thep mat tren dam duoc duc bang tay de de lo cot thep ma khong gay om be tong hien tai. Lop thep hoan toan moi duc lo ra se duoc han hoac buoc voi lop thep canh tren cua o san hoan toan moi (va o thang cu). Lop thep canh duoi cua o san hoan toan moi se duoc khoan diem 250mm khoan 1 lo nham gai thep hoan toan moi vao he dam cu. Sau khi co dinh duoc cac lop thep hoan toan moi vao he san cu, truoc khi do be tong tai cac vi tri duc, noi thep do nuoc xi mang tinh nham tao ra su ket dinh cho be tong cu va hoan toan moi. O san cuoi nha duoc cat 1 phan vua du cho o thang. Tai vi tri mep san con lai duoc cay them 1 thanh dam do o thang. San cu duoc duc pha bo be tong de lo khoang 300mm thep de cay vao dam hoan toan moi. Dam hoan toan moi tai vi tri 2 dau dam gac len 2 dam cu doc nha, 2 thanh thep tren duoc gac len phan thep da pha bo be tong be mat, 2 thanh thep duoi duoc nhet vao cac lo khoan phia tren 2 thanh thep duoi cua dam cu doc nha. Cac mui khoan nay khi gai thep phai duoc nhet keo be tong de tang kha nang bam dinh voi dam be tong cu. Do qua trinh khao sat he ket cau mong cu nhan thay dam bao cho thuc hien viec nang them 2 tang. Vi vay tren tang 3 (hap danc tang 2) cac dinh cot cu duoc pha bo phan be tong che phu nham tao ra diem noi tiep cho cac thanh thep cot hoan toan moi len them 2 tang do con la trong phoi canh ngoi nha dep.
Cong trinh hien da dua vao su dung an toan va phu hop va duoc gia chu rat hai long ve mot noi kien truc, noi that cung do con la do ben vung cua cong trinh.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dich vu thiet ke Kien Truc
Kien truc – Noi that – Xay dung – Cong ty thiet ke nha dep – Kts. Quoc Tuan
Khach hang co chuyen muc dich mua lai bo ho so nay de tham khao se vui long lien he: 09486666

Share Button

Comments

comments