DMCA.com Protection Status
Thiet ke nha lo lech tang, Thiet ke kien truc nha lo pho - Kien Truc Thiet ke nha lo lech tang, Thiet ke kien truc nha lo pho - Kien Truc
8/10 979 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke kien truc nha lo pho 6x11m phong thuc hien viec Phap

Chu dau tu: Pham Quang Duong

Dia chi: 27 ngach 1 ngo 82 duong Linh Nam, Hoang Mai, Ha Noi. 

Tong dien tich san: 240 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,25 ty

Ma san pham thiet ke nha dep:  NL-16

 

Cong trinh duoc thiet ke 4 tang theo dang thiet ke kien truc nha lo pho voi dien tich xay dung con la 67m2 va tong dien tich san xay dung cua toan bo cong trinh con la 240m2. Cong trinh duoc thiet ke theo dang lech tang voi cac phong chuc nang sau: 1 ga ra o to, 1 phong an + bep, 1 phong khach, 1 phong con lam thuc hien viec, 2 phong ngu khep kin, 1 gian tho , ben canh do con la cac mot noi phu tro cho ngoi nha do con la ve sinh, hanh lang, 3n cong, tieu canh … tong muc dau tu thiet ke nha lo lech tang khoang 1,2 ty.

Thiet ke nha lo lech tang tren dat 60m2

Phoi canh nha lo lech tang dien tich 60m2

Thiet ke kien truc tang 1: Tren khu dat chieu ngang 4,2m va sau 18,5m gia chu yeu cau thiet ke nha ong 4 tang lech tang thoang mat va chi de phong an tai tang 1. Kien Truc dua cau thang ep xat 1 phia tuong nha. Vao nha la 1 khu de xe o to. Tiep den con la cau thang, doi dien cau thang con la buc tranh da ket hop voi chau cay, binh gom tao ra thac nuoc voi canh quan xanh trong nha. Phia cuoi nha con la phong an rong 20m2 nhin ra khoang san sau nha.

Thiet ke nha lo lech tang tren dat 60m2 1

Tang 1 – Thiet ke kien truc nha lo lech tang dien tich 60m2

Thiet ke kien truc tang 2: Do con la nha lech tang len cac phong phia truoc va sau nha lech nhau khoang 1,5m do do tu phong con lam thuc hien viec co the nhin xuong duoc cua ra vao. Phong khach dat phia truoc nha co loi ra 3n cong rong phia truoc.

Thiet ke nha lo lech tang tren dat 60m2 2

Tang 2 – Thiet ke nha lo lech tang dien tich 60m2

Tang 3: Bo tri 2 phong ngu co ve sinh khep kin. Phong ngu phia truoc rong 24m2 va phong ngu phia sau rong 20m2. ca 2 phong deu co 3n cong rieng.

Thiet ke nha lo lech tang tren dat 60m2 3

Tang 3 – Thiet ke nha lo lech tang dien tich 60m2

Tang 4: Bo tri gian tho, kho do, phong giat va san thuong.

Thiet ke nha lo lech tang tren dat 60m2 4

Tang 4 – Thiet ke nha lo lech tang dien tich 60m2

Thiet ke nha lo lech tang tren dat 60m2 pc

Phoi canh – Thiet ke nha lo lech tang dien tich 60m2

Hinh thuc Thiet ke kien truc cua ngoi nha  theo loi hien dai, mat bang ngoi nha duoc thiet ke lech tang tao ra su thoang mat phia phia trong .  Mat tien cua nha chiu 1 phan nang huong tay do do giai phap 3n cong ket hop 2 mat tuong xay tao ra 1 mat dung nhe nhang, thanh thoat, dong thoi de han che 1 phan anh nang chieu truc tiep vao mat nha. Hinh thuc mat dung duoc tao ra boi cac tuyen dung va ngang tao ra len su tre trung va don gian trong phong thuc hien viec kien truc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dich vu thiet ke Kien Truc
Kien truc – Noi that – Xay dung – Cong ty thiet ke nha dep – Kts. Quoc Tuan
Khach hang co chuyen muc dich mua lai bo ho so nay de tham khao se vui long lien he: 09486666

Share Button

Comments

comments