DMCA.com Protection Status
Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai, Thiet ke kien truc nha dep - Kien Truc Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai, Thiet ke kien truc nha dep - Kien Truc
8/10 1023 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke kien truc nha lo pho dien tich 80m2 tai Yen Bai

Chu dau tu: Pham Van Hung

Dia chi:  Thi Tran  Mu Cang Trai, Yen Bai

Tong dien tich san: 320 m2. Kinh phi xay dung du kien: 1,6 ty

Ma san pham thiet ke nha dep:  NL-09

Voi mong muon ngoi nha phai khac biet do con lang van dung cua go 2 lop, mai doc cho ngoi nha mat tien 4m va sau 20 nay, anh Hung 1 can bo so tai 9h Yen Bai duoc phan dat tai thi tran mu cang trai da len he voi Kien Truc va nho gop y kien thiet ke kien truc ngoi nha cua minh. Ngoi nha duoc thiet ke kien truc theo kieu lech tang voi chieu cao con la 4 tang. Dien tich xay dung 80m2 voi mat tien rong 4m sau 20m tong hop cac phong chuc nang sau: 1 gara to to, 1 phong khach, 1 bep+p. An, 1 phong sinh hoat chung, 1 gian tho va 4 phong ngu, ben canh do con la cac mot noi phu tro khac do con la thang, ve sinh… du kien tong muc dau tu vao khoang 1,6 ty.

thiet ke nha lo pho tai yen bai

Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai. Phoi canh ngoi nha dep

Dua tren yeu cau con la 1 gara de o to, phong khach, phong ngu nho cho nguoi gia va phong an tap chung tai mot noi tang 1. Kien Truc dua ra phuong an con lam nha lech tang de dua phong an va bep len vi tri tang lech thu nhat de dap ung duoc yeu cau gia chu dua ra. Voi thuc hien viec chuan bi xep lech tang nay cac mot noi chung khong bi chia cat tao ra len tinh cong dong trong ngoi nha ong 4 tang.

Tu ngoai vao con la gara o to rong 22m2 , tiep den con la phong khach rong 26m2 giap khu thang bo len cac tang. Duoi gam thang con la 1 phong ve sinh nho. Phia cuoi nha con la phong ngu 16m2 cho ong ba than sinh anh Hung. Voi thuc hien viec thiet ke nha lo pho nay, tran phong khach cao 4,2m do do rat tien ich va phu hop voi so thich con lam tran go nghe thuat cua gia chu. Cac mat tuong cung duoc trang tri bang go va tranh nghe thuat.

thiet ke nha lo pho tai yen bai 1

Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai. Mat bang tang 1 + 2

Len tang 2 ngoi nha chia con la 4 mot noi tong hop khu thang va ve sinh, phong ngu 16m2 cuoi nha, phong sinh hoat chung nho va phong ngu voi ve sinh khep kin cho gia chu. Khu giua nha chuan bi xep 1 gieng troi nho tao ra truc khi trong nha, tranh khi tu, khi doc.

thiet ke nha lo pho tai yen bai 2

Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai. Mat bang tang 3 + 4

Tang 3 chuan bi xep phong ngu cho vo chong con trai lon, khu bep nho de tien cho thuc hien viec nau chao cho chau nho va gian tho dat tai tum tang 4, co loi di ra san thuong. Tai tang 3 chuan bi xep 1 san phoi, tien cho thuc hien viec su dung cua moi nguoi trong nha.

thiet ke nha lo pho tai yen bai 3

Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai. Mat bang tang tum + Mai

Phoi canh cong trinh thiet ke nha lo pho tai Yen Bai mang dac trung rieng cua gia chu. Cong nang phu hop va tien ich cho gia dinh 3 the he sinh song.

thiet ke nha lo pho tai yen bai 4

Thiet ke nha lo pho tai Yen Bai. Phoi canh goc phuong an thiet ke kien truc

Voi truong phai to chuc mat bang theo kieu lenh tang, ngoi nha da co duoc 1 su tma con doi kha da dang va linh hoat trong mot noi, ben canh do cung tao ra ra su thoang mat cho cac mot noi ngoi nha dep . Cac mai doc duoc dua vao tao ra su da dang trong truong phai mat dung dong thoi cung de dap ung gu kien truc theo kieu mai doc cua gia chu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dich vu thiet ke Kien Truc
Kien truc – Noi that – Xay dung – Cong ty thiet ke mau nha dep – Kts. Quoc Tuan
Khach hang co chuyen muc dich mua lai bo ho so nay de tham khao se vui long lien he: 09486666

Share Button

Comments

comments