DMCA.com Protection Status
Thiet ke tru so con lam thuc hien viec, co quan, Mau tru so dep - Kien Truc Thiet ke tru so con lam thuc hien viec, co quan, Mau tru so dep - Kien Truc
8/10 1111 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Khai nien ve thiet ke tru so

Tru so va cong so con la ten goi cua loai hinh nha cong cong co chuc nang con lam thuc hien viec, giao dich cho cac bo, nganh, so, to chuc cong quyen, giao duc, y te, nghien cuu, van phong, truong hoc, benh vien…Viec thiet ke tru so, cong so phu thuoc rat lon vao dac thu tung co quan, to chuc do do cau truc phong 3n, mot noi su dung va truong phai kien truc doi hoi phai bam xat yeu cau thiet ke va tieu chuan thiet ke do nha nuoc 3n hanh.

Thiet ke kien truc cong cong

+ Thiet ke tru so: Moi tru so co dac thu rieng do con lang ve mat qui hoach phan khu chuc nang luon chia con lam 4 thanh phan do con la sau:

–       Khu vuc cong 9h: La noi tiep nhan thong tin, giao tiep giua trong va ngoai tru so, co phong bao ve, cua ra vao va bai xe ngoai troi.

–       San canh quan: con la khoang thuc hien viec giua cong tuong rao va khoi nha con lam thuc hien viec. tren khoang san nay co the chuan bi xep san vuon canh quan hoac san the thao cho can bo sau gio con lam thuc hien viec hoac de o to khi luong khach tang dot bien.

–       Khoi nha 9h: La noi hoat dong 9h cua tru so. Trong tru so phan ra cac khu vuc do con la sanh don, le tan, phong khach, phong hop nho, phong hop lon hoac hoi truong lon tuy co quan. Tiep den con la cac mot noi con lam thuc hien viec cua cac phong 3n, cac phong lanh dao… Cac mot noi nay lien ket voi nhau bang he thong hanh lang, cau thang noi bo trong toa nha tru so.

–       Cac cong trinh phu tro: Bao gom nha xe, san vuon, kho bai, tram dien nuoc… cac cong trinh nay chuan bi xep ve cuoi khu dat va cuoi huong gio 9h.

–       Tuong rao 3o quanh: xay tren vi tri cac mep khu dat theo ban do de bao ve tai san va an ninh cho tru so dong thoi con la ranh gioi giu dat chinh xac cua tru so.

+ Thiet ke cong so: Bao gom cac cong trinh truong hoc, benh vien, uy 3n cac tinh, quan, phuong…Noi chung con la noi co tinh xa hoi cao va co chuc nang 9h con la phuc vu, tiep nhan, giao duc, kham chua benh cho nguoi dan. Phan lon dien tich trong cac cong trinh nay dung de phu vu nhan dan.

Share Button