DMCA.com Protection Status
Thiet ke truong tieu hoc Quan Hoa - Kien Truc Thiet ke truong tieu hoc Quan Hoa - Kien Truc
8/10 616 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke truong tieu hoc Quan Hoa – Cau Giay – Ha Noi

Nham nang cao chat luong dao tao ra cung do con la chat luong hoc tap cua hoc sinh, Truong Tieu hoc Quan Hoa da quyet dinh dau tu  nang cap co so ha tang va cu the con la xay hoan toan moi truong tren tong dien tich dat 2445m2.
Trong tong dien tich ay, ty le % ve dien tich duoc phan ra do con la sau. Dat cho xay dung cong trinh 1015m2 chiem 41%, dat san truong va khu de xe 1270m2 chiem 52% va dat cho khu cay xanh 160m2 chiem 6,5%.
Thiet ke kien truc cho chuc nang 9h duoc chia con lam 2 khoi nha 3 tang va 1 khoi nha 4 tang.
Tru dien tich cho nha de xe va vuon hoa cay xanh, dien tich danh cho san choi cung chiem 1 ty le lon dam bao cho mot noi vui choi giua gio cho hoc sinh.
truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN

phoi canh 01 – truong tieu hoc Quan Hoa – Cau Giay

Tang 1:
Toan bo dien tich tang 1 cong trinh duoc su dung cho hanh 9h, khu bep, phong an, phong ky thuat va nha xe. Ngoai ra con co 1 san choi co mai dung con lam san cau hoac tap nhung mon the thao trong nha rat tien ich.
truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 1

Thiet ke kien truc mat bang tang 1 – truong tieu hoc Qan Hoa.

Tang 2,3,4:
Tu tang 2 tro len, khoog gian duoc su dung hoan toan cho thuc hien viec chia phong hoc gom 21 phong hoc rong 52m2, ben canh do co thu vien, phong hoc da nang rong 140m2 va moi tang deu co khu san choi va tap trong nha.
truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 2

Thiet ke kien truc mat bang tang 2,3 – truong tieu hoc Qan Hoa.

truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 3

Thiet ke kien truc mat bang tang 4 – truong tieu hoc Qan Hoa.

truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 4

Thiet ke kien truc mat bang mai – truong tieu hoc Qan Hoa.

truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 5

phoi canh 02 – truong tieu hoc Quan Hoa – Cau Giay

Thiet ke truong tieu hoc Quan Hoa con la 1 thiet ke hien dai. Ngoai chuc nang hoc tap, con chu trong thiet ke cac mot noi mo do con la san choi, tieu canh, cay xanh … de phat trien cho hoc sinh ca ve kien thuc lan the luc.

truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 6

phoi canh 03 – truong tieu hoc Quan Hoa – Cau Giay

truong tieu hoc Quan Hoa - Cau Giay - HN 7

phoi canh 04 – truong tieu hoc Quan Hoa – Cau Giay

Cau hoi gop y kien va dat hang thiet ke se gui ve mail: chuyenkientruc.com.jsc@gmail.com de duoc gop y kien va phuc vu nhanh chong nhat.
De nghien cuu nang luc va san pham thiet ke cong trinh se moi quy khach xem chuyen muc: Thiet ke kien truc va Thiet ke noi that cua van phong cong ty .

 Thiet Ke Truong Hoc

Van phong Tu van Thiet ke Kien Truc

Xem ho so nang luc cua van phong thiet ke kien truc KIEN TRUC

Share Button

Comments

comments