DMCA.com Protection Status
Nha ong 3 tang 3,3x14,2m, Thiet ke kien truc nha dep - Kien Truc Nha ong 3 tang 3,3x14,2m, Thiet ke kien truc nha dep - Kien Truc
8/10 880 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Tu van thiet ke nha dep – Nha ong 3 tang 3,3×14,2m

Cau hoi : Toi muon xay 1 can nha ong 3 tang tren lo dat hoan toan moi mua co dien tich con la 3,3×14,2m – nha co 1 mat 9h huong ra duong lon, con 3 mat con lai deu giap nha hang xom. Gia dinh toi thi chi co 3 thanh vien (2 vo chong va 1 con trai) cho nen voi y dinh cua toi con la : 2 tang tren cung de phuc vu sinh hoat cua gia dinh – can co 2 phong ngu, 1 phong khach, 1 phong bep+an va cac 2 phong ve sinh. Con rieng tang 1, se duoc thiet ke rong rai de con lam van phong cho thue. Nho cac KTS gop y kien thiet ke kien truc giup toi – xem nen xay theo phuong an do con la nao de cong trinh nha duoc phu hop, dep va thoang mat.

Tra loi : Chao ban, voi khu dat 3,3×14,2m cung voi nhung yeu cau ve mot noi su dung ma ban da nen trong thu yeu cau gop y kien – Cac KTS cua van phong Kien Truc cong ty se phep duoc trinh bay phuong an thiet ke kien truc danh cho cong trinh nha ong 3 tang 3,3×14,2m cua gia dinh ban theo do con la mat bang nha dep duoi day.

Mat bang nha dep – Nha ong 3 tang 3,3×14,2m

So luong va dien tich mot noi : Truoc tien cong ty se phep duoc thong ke so luong va dien tich cu the cua cac mot noi sinh hoat co trong thiet ke nha dep ma ban da yeu cau : Khu vuc de xe S=8m2, Sanh cho van phong S=10m2, Van phong cho thue S=30m2, Phong khach S=20m2, Phong bep+an S=16,5m2, Phong ngu lon bo me S=18m2, Phong ngu nho con trai S=14,5m2 va 4 phong ve sinh+Gieng troi thong tang duoc trai deu tai 3 tang trong cong trinh nha dep nay.

Cau thang : Duoc thiet ke theo cau truc thang chu U voi dien tich thong thuy S=0,45m2 di tu tang 1 den tang tum cua thiet ke kien truc nha. Vi tri cua thang duoc dat tai 9h giua nha, de chuyen muc dich tao ra ra su thuan loi trong giao thong va phan chia cac mot noi sinh hoat cua mau nha dep nay cua gia dinh ban. Day con la 1 thuc hien viec phan bo, tinh toan rat phu hop trong thiet ke nha ong 3 tang hien dai ngay nay.
Dien tich san : Nhu thong tin ban da dua ra o tren thi cong trinh nha dep nay se co dien tich san tang 1 con la S=3,3×14,2=46,86m2. Con bat dau tu tang 2+3+tum se co su tma con doi ve dien tich san nho phuong an thiet ke mo rong san dua 1.2m ra phia truoc cua nha – vi vay luc nay san cua tang 2+3+tum se con la S=3,3×15,4=50,82m2. Nho vay, da cai thien dien tich cho cac phong phia truoc nha len tuong doi nhieu, giup cho cuoc song sinh hoat cua gia dinh ban tro len tien ich hon trong cac mot noi nha dep rong rai, thoang mat.
Thong thuy : Theo do con la da thong ke o tren, thi trong thiet ke kien truc nha ong 3 tang 3,3×14,2m nay cua ban duoc thiet ke 1 gieng troi S=2m2 phia cuoi nha. Cung voi do con co them khoang dien tich thong thuy cua cau thang giua nha S=0,45m2 va cac cua di 9h+cua di phu+cua so 3n cong deu co dien tich rong, su dung chat lieu kinh. Tat ca cac thiet ke tren deu duoc trai deu tai 3 phan : Truoc, giua va cuoi nha – Se giup dam bao on dinh su thong thuy, tang cuong anh sang va on dinh khong khi luu thong cho toan bo cac mot noi song phia trong cua thiet ke nha dep nay.

Thiet ke kien truc, Nha ong 3 tang 3,3x14,2m, Cach phan bo cong nang nha ong 3 tang 3,3x14,2m, nha dep

Mat bang kien truc – Nha ong 3 tang 3,3×14,2m – Thiet ke nha dep

Tang 1 : Duoc su dung phuc vu con lam van phong cho thue, cho nen dac diem thiet ke cua tang 1 se co cac mot noi sau: Khu de xe S=8m2, Sanh cho S=10m2, Van phong dat ban con lam thuc hien viec S=30m2 va 2 mot noi nho ho tro them cho tang 1 con la : Gieng troi thong tang S=3m2 phia cuoi nha va Phong ve sinh nho S=2m2 duoc thiet ke ket hop voi cau thang gon gang va tiet kiem dien tich su dung.

Nhu vay voi chuyen muc dich su dung con lam van phong cho thue va dua tren dac diem cua dia the dat cua nha ban, thi thuc hien viec thiet ke kien truc cua tang 1 con la phuong an rat phu hop ve cau tao ra kien truc va tien ich trong su dung. Voi day du cac khoang mot noi can thiet cua 1 van phong van phong nho va dam bao tot chat luong anh sang tu nhien+khong khi luu thong trong tang, de giu cho ban 1 moi truong song trong con lanh, tot cho suc khoe cung do con la tinh than khi con lam thuc hien viec.

Tang 2 : Duoc su dung con lam 2 mot noi sinh hoat chung cua gia dinh ban con la : Phong khach S=20m2 va Phong bep+an S=16,5m2. Cung voi 3 mot noi phu con la : Phong ve sinh chung S=3m2, Khong gian dem (hanh lang+cau thang) S=10m2 va gieng troi thong tang cuoi nha S=2m2.
Voi nhung mot noi 9h va mot noi phu cua tang 2, co dien tich rong rai va su tinh toan phu hop de dam bao cac van de ve co loi cho sinh hoat – Se ho tro cho cuoc song gia dinh ban tai tang 2 them tien ich va trong con lanh, day du anh sang+khong khi luu thong. Giup cho thiet ke kien truc cua cong trinh nha dep nay luon trong con lanh, de chiu va rong rai tien ich cho cuoc song gia dinh.

Tang 3 : Bao gom 2 phong 9h con la : Phong ngu lon bo me S=18m2 nam phia truoc nha va Phong ngu nho con trai S=14,5m2 phia sau nha. Moi phong ngu nay deu co 1 phong ve sinh rieng, voi phong ve sinh rieng bo me co S=4m2 va phong ve sinh rieng con trai co S=2m2, se dam bao thuan loi trong sinh hoat ca nhan cua cac thanh vien gia dinh ban.
Them vao do, do con la da hap dani o tren thi de khac phuc diem yeu 3 mat cua nha deu giap ho ke phia, thi cong ty da thiet ke trai deu tai 3 phan : Truoc , giua va cuoi nha – voi cac thiet ke ho tro con la : Cua di, cua so 3n cong, dien tich thong tang cua cau thang va gieng troi phia cuoi nha. De dam bao chat luong song cua gia dinh ban duoc tot va day du hon, rong rai, thoang mat, day du anh hon – se mang lai cho gia dinh ban 1 cuoc song tot cho suc khoe va tinh than.

Noi that nha dep – Nha ong 3 tang 3,3×14,2m

Duoi day con la 1 so phoi canh thiet ke noi that hien dai, voi phong thuc hien viec thiet ke don gian, ca tinh, co mau sac nhip nhang giua va dep mat. Day se con la nhung mau thiet ke giup cho ban co them y tuong khi trang tri cho mot noi song cua cong trinh nha dep – nha ong 3 tang 3,3×14,2m cua gia dinh ban.

Phoi canh thiet ke noi that phong khach nha dep 01, Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong khach nha dep 01 – Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong khach nha dep 02, Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong khach nha dep 02 – Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong bep an nha dep, Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong bep an nha dep – Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong ngu nha dep, Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong ngu nha dep – Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong ve sinh nha dep, Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Phoi canh thiet ke noi that phong ve sinh nha dep – Nha ong 3 tang 3.3×14,2m

Voi phuong an gop y kien thiet ke kien truc danh cho cong trinh nha ong 3 tang 3,3×14,2m o tren. Chung toi tin rang se dap ung tot, day du cac mong muon su dung cua gia dinh ban, ve 1 cong trinh nha dep, sang trong, mot noi sinh hoat tien ich duoc phan bo phu hop va 1 moi truong song trong con lanh tot cho suc khoe cung do con la tinh than.
Chuc gia dinh ban luon manh khoe va co duoc 1 thiet ke nha dep ung y dung theo mong muon cua minh.

KTS – Nguyen Van Tu

Dich vu thiet ke Kien Truc

Thiet ke nha dep gia re – goi ho tro dan xay nha

 

Share Button

Comments

comments