DMCA.com Protection Status
Nha ong 4 tang 4,7x12m, Thiet ke kien truc nha dep, KIEN TRUC - Kien Truc Nha ong 4 tang 4,7x12m, Thiet ke kien truc nha dep, KIEN TRUC - Kien Truc
8/10 1012 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Tu van thiet ke nha dep – Nha ong 4 tang 4,7x12m

Cau hoi : Gia dinh toi co 3 nguoi (2 vo chong va 1 con trai) , toi dinh xay 1 can nha ong 4 tang tren khu dat 4,7×12 – Yeu cau cu the cua toi do con la sau :

Tang 1 : Su dung con lam van phong van phong .

Tang 2 : Lam mot noi sinh hoat chung va co loi di rieng tach ra khoi van phong van phong.

Tang 3 : Lam mot noi phong ngu cho gia dinh.

Tang 4 : Co gian tho to tien, phong giat va san phoi.

Thiet ke nha dep nay can co cong trinh phu day du tai moi tang. Vi dat nha toi 3 mat con lai deu giap nha cao tang ke phia, cho nen can co gieng troi de dam bao duoc van de ve thong thuy – de co day du anh sang tu nhien va khong khi luu thong on dinh. Mong nhan duoc phuong an tra loi som nhat cua cac

Tra loi : Xin chao ban, voi nhung thong tin va yeu cau danh cho cong trinh nha ong 4 tang 4,7x12m ban da neu ra o tren thi cac KTS cua van phong Kien Truc cong ty se phep duoc trinh bay phuong an thiet ke kien truc theo do con la mat bang nha dep duoi day.

Mat bang nha dep – Nha ong 4 tang 4,7x12m

Truoc tien, cong ty muon tu van toi ban 1 so thong tin co ban ve thiet ke kien truc danh cho cong trinh nha dep nay – voi cac thong ke cu the do con la sau :

So luong va dien tich : Thiet ke nha dep nay co so luong va dien tich cu the cua cac mot noi gom co : Van phong con lam thuc hien viec van phong S=44m2, Phong khach S=22m2, Phong bep+an S=16,5m2, Phong ngu bo me S=21m2, Phong ngu con trai S=15m2, Phong tho gia tien S=15m2, Phong chua do gia dinh S=3m2, Phong giat S=1,5m2+San phoi S=24m2, 2 Phong WC nho S=2m2, 1 Phong tam+WC S=4,5m2, Khong gian dem (hanh lang+cau thang) S=9,5m2 tai tang 3+4, Cau thang tang 2 S=5m2 con Cau thang tu tang 1 len tang 2 duoc chuan bi xep phia ngoai nha, phia gam cau thang nay con co them 1 phong chua do dung cho van phong van phong S=1,5m2. Phia cuoi nha con co 1 gieng troi di tu tang 1 di thang len den het nha, chiem dien tich tu 1-1,5m tuy theo moi tang.

Dien tich mat bang : Tong dien tich mat bang cua khu dat con la 4,7x12m – Mat bang tang 1 se co dien tich con la 4,7×10=47m2, se duoc thiet ke xay lui ve phia sau 2m nham tao ra 1 khoang san truoc S=9m2 va duoc dat cau thang len tang 2 o khu vuc san truoc nay tma con vi chuan bi xep tai trong Van phong con lam thuc hien viec, qua do tao ra ra su rieng biet ve mot noi nha rieng va van phong. Tang 2 co dien tich san bang voi tang 1 se con la S=4,7×10=47m2. Tang 3+4 co dien tich san lon 2 tang phia duoi vi duoc do san ra het phan dien tich cua nha con la S=4,7×12=56,4m2 – se mo rong them phan dien tich cac mot noi cua 2 tang nay, giup tien ich hon cho sinh hoat cua gia dinh ban.

Thong thuy : Thiet ke nha co loi the con la co mat tien rong 4,7m duoc su dung he thong cua di, cua so co dien tich rong con lam bang chat lieu kinh – se dam bao tot cho cac mot noi phia truoc nha luon day du anh sang va khong khi. Phan giua nha, tu tang 2 tro len voi cau thang chu U duoc chuan bi xep giua nha co dien tich thong thuy con la S=1,5m2 se giup cho cac khu vuc mot noi dem (hanh lang+cau thang) cua cac tang nhan duoc su trao doi khong khi va anh sang theo truc doc cua nha. Va de khac phuc diem yeu nha 3 mat bi bit kin, do con la da hap dani o tren thi trong thiet ke nha dep nay cong ty chuan bi xep 1 gieng troi phia cuoi nha di tu tang 1 len den het cac tang va co dien tich tu 1-1,5m tuy theo moi tang – Nho do dem lai su on dinh luu thong khong khi va anh sang tu nhien cho cac phong phia cuoi cua nha. Voi su tinh toan phu hop trong thiet ke kien truc, thi moi truong song cua cong trinh nha ong 4 tang 4,7x12m nay da thuc su tro len tot va day du, thoang mat, trong con lanh tot cho suc khoe va doi song tinh than cua gia dinh ban.

Thiet ke kien truc, Nha ong 4 tang 4,7x12m, Cach phan bo cong nang nha ong 4 tang 4,7x12m, nha dep

Mat bang kien truc – Nha ong 4 tang 4,7x12m – Thiet ke nha dep

Tang 1 : Duoc thiet ke con lam 1 mot noi lon voi dien tich 4,7x10m, trong do chu yeu duoc su dung de con lam Van phong van phong S=44m2 va nhung mot noi con lai cua tang 1 nay con la : San truoc S=9m2 (gom cau thang+1 phong chua do nho danh cho van phong), 1 phong ve sinh chung phia cuoi nha S=2m2.

Tang 2 : Duoc su dung con lam cac mot noi sinh hoat chung cua gia dinh voi huong cau thang di len duoc chuan bi xep tu phia truoc nha. Cac mot noi co trong tang 2 con la : Phong khach S=22m2, Phong bep+an S=16,5m2, Cau thang len tang 3 dat giua nha chiem phan dien tich con la S=5m2 va con co 1 phong ve sinh nho S=2m2 tan dung khoang trong gam cau thang nay, cuoi nha con la 1 gieng troi nho S=1m2 giup luu thong khong khi, giu cho phong bep luon thoang mat khong bi dong mui.

Tang 3 : Luc nay san tang 3 da duoc do bang voi tong dien tich mat bang con la 4,7x12m de mo rong them dien tich cho cac mot noi phong ngu cua gia dinh. Mat bang tang 3 se duoc chia con lam 3 phan va co cac mot noi cu the con la :

Phan truoc nha – Gom co : Phong ngu bo me S=21m2 va 1 Ban cong nho S=1,5m2.
Phan giua nha – Day con la phan mot noi dem gom co : Cau thang S=7m2, Hanh lang S=2,5m2 va 1 Phong tam+WC S=4,5m2.
Phan cuoi nha – Gom co : Phong ngu nho danh cho con trai S=15m2 va 1 Gieng troi nho S=1,5m2.

Nhu vay, voi nhung thong tin thiet ke cua tang 3 o tren – ban co the hinh dung ra duoc nhung mot noi dung de nghi ngoi, hoc tap, sinh hoat ca nhan cua thanh vien gia dinh ban luon duoc thoang mat, de chiu voi day du cac van de ve duoc thiet ke de chuyen muc dich tao ra ra su luu thong khong khi va tang cuong anh sang cho cac phong. Khong gian nha dep nay se dam bao chat luong suc khoe va doi song tinh than cua nguoi su dung luon duoc o trong trang thai tot nhat.

Tang 4 : Gom co nhung mot noi con la : Phong tho gia tien S=15m2, gieng troi S=1,5m2, Khong gian dem giua nha (hanh lang+cau thang) S=9,5m2, 1 phong chua do gia dinh S=3m2 va cuoi cung con la 1 phong ke may giat S=1,5m2+san phoi rong rai phia truoc nha S=m2.

Phoi canh kien truc – Nha ong 4 tang 4,7x12m

Sau day con la 1 so phoi canh thiet ke kien truc nha dep danh cho mau nha ong 4 tang co mat tien rong tu 4-5m. Voi cac mau thiet ke mang phong thuc hien viec hien dai, hinh khoi tre trung ca tinh va su nhip nhang giua trong phoi tri mau sac, se giup cho ban co them nhung y tuong de ung dung vao cong trinh nha ong 4 tang 4,7x12m cua gia dinh minh.

Phoi canh thiet ke kien truc nha ong 4 tang co mat tien tu 4 den 5m, Nha ong 4 tang 4,7x12m

Phoi canh thiet ke kien truc nha ong 4 tang co mat tien tu 4 den 5m – Nha ong 4 tang 4,7x12m

Voi phuong an thiet ke kien truc danh cho nha ong 4 tang 4,7x12m cua cong ty dua ra o tren – se dap ung day du nhung mong muon ve mot noi sinh hoat va dam bao tot cac van de ve ve tinh my thuat kien truc cung do con la su thoang mat voi day du anh sang, khong khi – Nham dem lai doi song suc khoe va tinh than cua gia dinh ban luon duoc tot nhat. Chuc gia dinh ban manh khoe va xay dung thanh cong ngoi nha dep ung y dung theo mong muon cua gia dinh minh.

KTS – Nguyen Van Tu

Dich vu thiet ke Kien Truc

Thiet ke nha dep gia re – goi ho tro dan xay nha

Share Button

Comments

comments