DMCA.com Protection Status
gop y kien kien truc nha lech tang dep - Kien Truc gop y kien kien truc nha lech tang dep - Kien Truc
8/10 715 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Cau hoi :

Toi con la Le Quy Thanh, sinh 5 1969, que Ha Nam, vọ 1972 , con gái 1998, con gái 2006, con trai 2009.

Toi có dien tich dat  4,5×20 huóng Bác, khi XD phải trù san truóc 3m, san sau 2m và só tàng là 3 tàng 1 tum.

Nhu cau cua gia dinh toi do con la sau :

– Tang 1 : Gara, phòng khách, phòng bép, 1 ve sinh

– Tang 2 : 2 phòng ngu + 2 ve sinh

– Tang 3 : 1 phòng ngu + 1 phòng làm thuc hien viec và sinh hoat chung + 2 ve sinh.

– Tang tum: Phòng thò + phòng ngu nhỏ + phòng giat.

Kieu nhà : xay lẹch tàng có giéng tròi ỏ giũa. Mong cac KTS Kien Truc tu ván phuong án thiét ké và phói cảnh giup de toi co them y de tham khao cho thuc hien viec chuan bi xay dung.

Tra loi:

Thiet ke , gop y kien kien truc nha lech tang dep – phuong an gop y kien

Manh dat cua anh kha dep va con la dieu kien de xay dung 1 ngoi nha theo dung mong muon cua minh. Duoi day cong ty se dua ra gop y kien kien truc nha lech tang dep cho mat bang do con la sau:

Ve cong nang:

Cong nang cua ngoi nha con la van de rat quan trong boi hap dan xung quanh toi thoi quen, chuyen muc dich su dung cua gia dinh hap dani chung va cac thanh vien trong gia dinh hap dani rieng. Toan bo mot noi trong nha cong ty chu yeu dua tren chuyen muc dich cua gia dinh va y tuong cua KTS de dua ra 1 phuong an thiet ke kien truc toi uu, phu hop nhat co the dap ung duoc chuyen muc dich cua gia dinh..

Tang 1:  Gom co  mot noi 9h do con la phong khach, phong an va bep, toilet, kho nho de do tren hap danc toilet.

gop y kien kien truc nha lech tang dep-mat bang tang 1

gop y kien kien truc nha lech tang dep- tang 1

Voi mat tien 4,5 m nen ban co 1 dien tich rat dep, phong khach theo thiet ke co S=28m2, phong an va bep S=14m2 duoc xay lui ve phia trong sau nha, co 1 cua ra san sau va co them tac dung luu thong khong khi trong phong bep. Phia truoc nha co gara de duoc 1 o to va khoang 5 chiec xe may. Ngoai san ban co the dat them 1 tieu canh nho con lam dep cho phia truoc nha. Tuong phia trai duoc trang tri go phao, giat cap va den chieu ben canh do con giup che duoc hop ky thuat.

Tang 2 :

Thiet ke 2 phong ngu nam phia truoc va sau nha, moi phong co 1 ve sinh rieng rong rai. Phong ngu phia truoc ci dien tich rong hon, khoang 21m2 voi 1 3n cong nho phia truoc.

gop y kien kien truc nha lech tang dep- mb cua tang 2

gop y kien kien truc nha lech tang dep-mat bang tang 2

Phong ngu phia sau o cot lech thap hon phong phia truoc co dien tich khoang 18m2 co cua so rong mo ra san sau, lay anh sang tu nhien va khong khi trong con lanh cho nha dep cua ban.

Tang 3 :

Ve sinh duoc chuan bi xep sat 1 gieng troi, duong vao ve sinh duoc tranh huong dam cua cau thang. Phan tuong trong long cua gieng troi con la 1 buc tranh da phong thuy duoc trang tri va treo cac gio cay va hoa.

gop y kien kien truc nha lech tang dep-mb t3

gop y kien kien truc nha lech tang dep-mat bang tang 3

Co phong sinh hoat chung phia truoc rong khoang 21m2 voi 1 3n cong nho phia truoc. Phong ngu phia sau o cot lech thap hon phong phia truoc co dien tich khoang 18m2 co cua so rong mo ra san sau.

Tang tum dat con lam gian tho va 1 phong ngu nho cho nguoi giup thuc hien viec va 1 phong giat lien he truc tiep ra san thuong dung de phoi quan ao.

gop y kien kien truc nha lech tang dep-mb 4

gop y kien kien truc nha lech tang dep-mat bang tang 4

Phoi canh :

gop y kien kien truc nha lech tang dep - Phoi canh

gop y kien kien truc nha lech tang dep-Phoi canh nha

Xem them:  Biet thu dep<<

Thiet ke biet thu hien dai<<<

4 kieu biet thu dien hinh<<<<<<

Share Button

Comments

comments