DMCA.com Protection Status
Mau sac phong thuy phong khach - Tu van phong thuy - Kien Truc Mau sac phong thuy phong khach - Tu van phong thuy - Kien Truc
8/10 814 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Mau sac trong phong thuy phong khach, bai viet co noi dung chuyen nghiep ve mau sac anh huong den phong thuy cua phong khach do con la nhu the nao. Trong phong thủy phòng khách, ngoài viẹc thiét ké, trang trí phòng khách phải dẹp mà còn phải tránh duọc dieu xáu và thu duọc dièu tót. Hiẹn nay dù nhà lón ma con nhà nhỏ, dù thành thị ma con nong thon dèu có phòng khách, phòng khách là trung tam sinh hoạt của gia dình và tiép dón khách khúa.

Tu ván phong thủy phòng khách, càn luu ý rat nhieu van de do con la mau sac phong khach, chuan bi xep do dac do con la salon, tranh…Hom nay minh se chia se voi quy doc gia 1 thuc hien viec sau sac ve pham tru mau sac trong phong thuy phong khach

Tu van màu sác trong phong thủy phòng khách.

Muón  chọn màu sác thích họp vói phong thủy phòng khách, dem lại dièu tót cho gia dình, truóc hét là phải biét phuong huóng của phòng khách dua vao phan tich va su co trinh do con khong  ban can 1 nguoi gop y kien phong thuy nha o  sau dó chọn màu sác theo ngũ hành.

phong-thuy-phong-khach1

Luu y khi lua chon mau sac trong phong thuy phong khach

Phòng khách thuòng duọc bó trí ỏ gian ngay sau của chính của ngoi nhà, trong truòng họp này nhà tu ván phong thủy cho ràng huóng của ngoi nhà cũng chính là huóng của phòng khách. Nhung vói da só do con lãng nhà chung cu hiẹn nay, phòng khách ( noi chung tam hoạt dọng của con nguòi ) khong phải là vị trí tiép theo sau cánh của chính. Trong truòng họp này phong thuy phong khach coi huóng của phòng khách khi dó chính là huóng của của sỏ, vì khi dó của sỏ là noi dãn luòng khí tù moi truòng phia ngoài vào phòng khách. Dó là do con lãng truòng họp co 3̉n dẻ xác dịnh huóng trong phong thủy phòng khách.

Màu sác trong phong thủy phòng khách huóng Dong.

Dẻ chọn màu sác thích họp cho phòng khách huóng dong, nhà tu ván phong thủy phòng khách lạp luạn do con la sau: phuong dong theo ngũ hành thuọc mọc, khí mọc rát vuọng, theo ngũ hành mọc khác thỏ sẽ sinh tài lọc, dại biẻu cho thỏ là màu vàng hoạc màu cà phe, do dó chọn màu vàng hoạc màu cà phe cho phòng khách huóng dọng sẽ vuọng tài lọc.

phong-thuy-phong-khach2

Mau sac trong phong thuy phong khach huong Dong

Trong phong thủy phòng khách huóng dong, thì 2 màu vàng, cà phe có thẻ là dạm hoạc nhạt, duọc chọn dùng dẻ son tuòng phòng khách, hoạc chọn màu cho salon, 3̀n trà và cả thảm trải sàn nhà nũa.

Màu sác trong phong thủy phòng khách huóng Tay.

Phong thuy phong khach coi huóng tay thuọc kim, khí kim vuọng, kim khác mọc sinh tài. Dại biẻu cho mọc là màu xanh hoạc lục làm màu chủ dạo cho tuòng phòng khách, salon, thảm trải nhà.

phong-thuy-phong-khach3

Mau sac trong phong thuy phong khach huong Tay

Khong chỉ nhà tu ván phong thủy phòng khách chọn màu xanh, màu lục cho phòng khách huóng tay, mà các nhà thiét ké cũng chọn do con lãng màu này. Vì huóng tay chịu sụ ảnh huỏng rát lón của mạt tròi dãn tói chói mát, náng nóng, dùng màu xanh hoạc lục sẽ làm cho dịu mát hon.

Màu sác trong phong thủy phòng khách huóng Nam.

Phong thuy phong khach coi phuong Nam thuọc hỏa, là dát của hỏa nen khí hỏa rat vuọng. Hỏa khác kim thì sinh tài lọc, dại biẻu cho kim là màu tráng, màu tro nhạt, hoạc màu lam nhạt. Vì vạy chọn do con lãng màu dó làm màu chủ dạo cho phòng khách thuọc phuong nam.

phong-thuy-phong-khach4

Mau sac trong phong thuy phong khach huong Nam

Phuong Nam thuòng thì gió thỏi mát do con lang theo phong thủy học thì nó lại là phuong hỏa vuọng, nóng búc. Chọn do con lãng màu tráng, màu tro nhạt hoạc màu lam nhạt là do con lãng màu thuọc gam lạnh có thẻ làm bót duọc sụ oi búc. Phong thủy phòng khách sủ dụng các màu tráng, tro nhạt, màu lam nhạt dẻ son cho tuòng phòng khách, chọn màu salon, 3̀n trà, thảm trải nhà.

Màu sác trong phong thủy phòng khách huóng Bác.

Phong thuy phong khach coi huóng Bác thuọc thủy, khí thủy vuọng, thủy khác hỏa thì sinh tài lọc. Dại biẻu cho hỏa là màu hòng, tím, màu hòng phán, nhà tu ván phong thủy khuyen chọn do con lãng màu này là màu chủ cho tuòng phòng khách, salon, hoạc thảm trải nhà. Phòng khách huóng bác, màu dong rát lạnh, do con lãng màu: hòng, tím, hòng phán là do con lãng màu nóng, sẽ làm cho phòng khách ám áp hon, rat tot cho phong thuy phong khach.

phong-thuy-phong-khach5

Mau sac trong phong thuy phong khach huong Bac

Màu sác các huóng khác trong phong thủy phòng khách.
Huóng Dong Nam, màu sinh vuọng là: màu vàng, cà phe
Huóng Tay Nam, màu sinh vuọng là : màu lam , màu tro
Huóng Tay Bác, màu sinh vuọng là: màu lục, xanh.
Huóng Dong Bác, màu sinh vuọng là: màu lam, tro.

Moi cac ban tham khao them: Tu van phong thuy phong bep

Duong Xuan Thuy

Cong ty co phan & xay dung Kien Truc

Share Button

Comments

comments