DMCA.com Protection Status
Cac van de ve giup ban co 1 ngoi nha dep, giam toi da chi phi phat sinh - Kien Truc Cac van de ve giup ban co 1 ngoi nha dep, giam toi da chi phi phat sinh - Kien Truc
8/10 1177 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Mot ngoi nha do con la nao se con la phu hop ma con hap dani thuc hien viec khac con la hoan hao doi voi ban? - Kien truc

 

Viec xay dung nha con la 1 chuyen lon cua doi nguoi. Xay nha thuong can 1 so tien lon va co su chuan bi lau dai. Vay con lam nhu the nao de co 1 ngoi nha dep va ” hoan hao ” doi voi minh.

+ Viec dau tien con la lua chon lua khu dat: Day con la thuc hien viec kha dau dau voi nhieu nguoi. Lua lua chon khu dat sao cho hop voi nam sinh cua minh, hop huong nha, tien ich cho thuc hien viec hoc tap cua con cai dong nghia voi truong hoc, phiah vien, sieu thi ( cho ). Khong phai ai cung co kha nang tai 9h hoac may man quyet dinh duoc nhung khu dat theo y cua minh. Viec lua chon huong nha, huong dat thuong rat kho khan nhat con la o nhung thanh pho lon hien nay. De co the mang lai 1 mot noi hoan hao cong ty se dua ra nhung kien thuc ve gop y kien phong thuy giup ban co the tranh duoc nhung loi cua khu dat ma con ngoi nha cua ban trong qua trinh xay dung ma con hoan tat thi cong. TU VAN PHONG THUY

+ De co the dua ngoi nha mo uoc cua ban hien ra truoc mat voi mau sac, hinh thai truoc khi xay dung de dam bao do 9h con la mong muon cua ban cho ngoi nha than yeu. Ban can phai tham khao va nho su tro giup cua cac kien truc su. Nhung 5 truoc day thuc hien viec thiet ke nha chi con la su uoc tinh, va du kien mong lung ve kien truc cua ngoi nha thi gio day thuc hien viec lien ket voi cac van phong thiet ke kien truc da khong con con la hoan toan moi me. Dua tren nhung kinh nghiem ma con dau oc sang tao ra cua cac kien truc su doi voi khu dat hien co cua ban, ho se dua ra phuong an phoi canh de co the dua ra 9h xac nhat ngoi nha trong tuong lai cua ban truoc khi thi cong.  Dieu nay tranh duoc tinh trang xay nha xong do con lang khong do con la mong muon cua gia chu gay ra su khong hai long va thoai mai khi sinh hoat roi lai phai cai tao ra, thiet ke lai. Dua ra nhung thong so 9h xac nhat giup ngoi nha cua ban dat duoc su ben vung theo thoi gian. Dieu quan trong con la se tranh duoc su anh huong den cac kien truc xung quanh gay ra nhung rac roi khong dang co rat pho bien hien nay. Nhung van de ve rat quan trong de ban giam thieu rui ro trong thiet ke nha cung do con la nhung tinh huong phat sinh ngoai luong khien ban phai chi tieu nhieu va khong dang co ve hap dan

+ Hoach dinh tai 9h: Ban can chuan bi san sang ve tai chinh. Ban can hach toan lai toan bo xem lieu co vuot qua chi phi du tru ma ban tinh toan. Sau khi da thong ke so tien dang co voi tien con thieu hut, ban se xoay xo bang thuc hien viec nao? Ban co the vay muon tu gia dinh, nhung nguoi than va ban be. Hay thu lien he cac nguon co the vay va kha nang chi tra. Neu khong the vay, ban muon ngan hang do con lang can tinh toan can than tranh tinh trang vay no voi lai suat cao ma khong co kha nang chi tra. Nham giup cho ban co the can doi tai 9h cho ngoi nha cua ban, dam bao thap nhat su phat sinh trong qua trinh thiet ke, xay dung. Voi su tinh toan va kinh nghiem lau 5 ban se khong con lo lang ve nhung van de tai 9h khi xay nha. Dua tren so tien cua ban ho se dua ra cac phuong an gop y kien giup ban co duoc ngoi nha phu hop nhat va thoa long mong muon cua ban. .Tranh nhung rac roi ve tai 9h khien ban dau dau khi xay nha.

+ Ho so thiet ke se phep xay dung se duoc nop cho co quan quan ly xay dung dia phuong cung voi cac giay to xung quanh toi so huu de se cap giay phep xay dung. Sau khi ban thong nhat phuong an so bo kien truc con la co the trien k2 lap ho so nay.
Luu y:

  • Tham quyen cap phep xay dung thuoc ve so xay dung cap tinh, thanh pho hoac phong quan ly xay dung cap quan, huyen tuy theo vi tri va quy mo xay dung cong trinh;
  • Cong ty thiet ke kien truc can co phap nhan va dang ky kinh doanh phu hop, ca nhan KTS thiet ke can co chung chi hanh nghe. Cac ban sao co cong chung cac giay to tren ban se phai nop cho co quan cap phep xay dung cung voi ho so.

+  Lua lua chon nha thau xay dung: Day con la 1 quyet dinh het suc quan trong, can tham khao nhieu nguon thong tin truoc khi quyet dinh “lua chon mat gui vang”. Hay lang nghe y kien tu nhung nguoi than trong gia dinh, ban be da xay nha. Khi con lam thuc hien viec voi nha thau, ban cung can nho moi thu phai quy dinh ro rang trong hop dong: Gia ca va cong thuc hien viec, nhung thoa thuan do con la khoan toan bo, khoan tung phan ma con tinh toan rieng tien vat lieu, nhan cong…

+ Vat lieu xay dung: Nen tham khao gia ca o 1 so dai ly vat lieu xay dung de lua chon noi mua vat lieu tho dang tin cay co gia ca phu hop. Nhieu nguoi chia se ho ma con quyet dinh dai ly vat lieu xay dung gan nha de tien ich cho thuc hien viec van chuyen, cat giam phan nao chi phi.

+ Hoan thien nha: Viec tot va day du ngoi nha se duoc tien hanh voi khau trang tri sau khi xay xong phan tho. Viec lua chon chat lieu cung do con la mau sac cho tuong, nen nha, cac vat dung trang tri va cac thiet bi can thiet cho cac phong tuy thuoc vao kha nang tai 9h cua ban. Cac nha gop y kien cung luu y ban van de ve tien quyet cho tham my cua cong trinh con la su nhip nhang giua, va van de ve ket hop cung tinh tham my de con lam nen su hoan hao con la tinh hop ly.

kien truc

Nhung nguyen tac giup giam bot chi phi

+ Tham khao ky truoc khi xay nha: Xay nha con la thuc hien viec khong nho. Mot am hieu nhat thiet ve thuc hien viec ban chuan bi con lam se giup ban nhieu dieu. Ban cung nen tham khao truoc gia ca xay nha, chi phi vat lieu xay dung va du tru kinh phi phat sinh. Nhung kien thuc nay giup ban kiem soat chi phi xay nha sat sao hon, tranh that thoat nhieu.

+ Thong nhat y kien, tranh tma con doi: Neu ban xay nha cho rieng minh thi khong van de gi, do con lang neu co them cac thanh vien khac, nen trao doi thong nhat y kien voi moi nguoi truoc khi xay nha. Su bat dong khong duoc giai quyet se con lam ban ton kem kha nhieu day. Khong it truong hop tien do xay dung keo dai chi vi cac thanh vien trong gia dinh bat dong y kien voi nhau. Day con la 1 trong nhung ly do khien chi phi xay dung bi day len rat cao.

Tu van thiet ke biet thu 3 tang - Phoi canh

Tu van thiet ke biet thu 3 tang – Phoi canh

Thiet ke noi that ngoi nha:

Cuoi cung con la thuc hien viec thiet ke noi that. De co the co duoc su thoa mai cung do con la huong thu ve dep trong ngoi nha than yeu cua ban, ban can quyet dinh nhung noi that dep nhat, co gia thanh phu hop nhat so thich ma con tai chinh cua gia dinh minh. De co su nhip nhang giua va con lam cho ngoi nha cua ban tro nen sang trong ma con ve dep lang man tu nhien ban nen tham khao y kien cua cac van phong thiet ke noi that. Voi nhung gop y kien va kha nang thiet ke doc dao ban se thay duoc su khac biet trong mot noi song cua ban. Tao duoc cam giac nhe nhang, thu thai trong ngoi nha than yeu cua minh.

Mot ngoi nha hoan hao 9h con la su ket hop cua toan bo nhung van de ve co ban tren. Hay con lam cho thuc hien viec thiet ke ngoi nha than yeu cua ban tro nen nhe nhang va thuan loi de dem lai su tot va day du cho cuoc song cua ban bang thuc hien viec cua ban.

Hay lien he voi cong ty de nhan duoc su gop y kien kien truc mien phi tot nhat !

Share Button

Comments

comments