DMCA.com Protection Status
Lang phi trong xay dung nha dep, Thiet ke nha dep, KIEN TRUC - Kien Truc Lang phi trong xay dung nha dep, Thiet ke nha dep, KIEN TRUC - Kien Truc
8/10 1012 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Tu van xay dung – Lang phi trong xay dung nha dep

Tinh trang lang phi trong xay dung nha dep dang ton tai tren nhieu linh vuc voi muc do khac nhau – Trong do, linh vuc xay dung cung con la 1 nganh dang bi su yeu kem, gian doi con lam cho that thoat lang phi trong xay dung nha dep. Dac biet, so tien lang phi rat lon do thuc hien viec dinh hoan, gian tien do doi voi cac cong trinh, du an trong diem, do con lang ben canh thuc hien viec ro dich danh co quan, van phong, nganh hoac tinh nao gay ra. Hau qua con lam tang boi chi ngan sach, tang no cong, dan den lam phat, kim ham su phat trien dat nuoc va tao ra dieu kien cho tham nhung. Dieu do khien cho du luan het suc buc xuc kho chiu vi tinh trang xau nay.

Lang phi trong xay dung nha dep – Tinh trang xau gay buc xuc du luan

Trong dieu kien nen tai chinh gap kho khan, kha nang thu ngan sach nha nuoc khong dat du toan vi tinh trang tron thue, no dong thue lon va tang cao dot bien o 1 so dia phuong. Da vay lang phi tran lan tiem an nhieu nguy co bat on ve tai chinh, an ninh va an sinh xa hoi. Viec xu ly cong trinh lang phi cung con nhieu han che, chua the hien duoc quyet tam phong chong lang phi cua Nha nuoc. Ca biet co nhung truong hop lang phi duoc phat hien do con lang thuc hien viec xu ly qua loa co le.

Lang phi duoc dua len ban nghi su cua Quoc hoi do con lang do chi hoan toan moi con la bao cao phat hien, con thuc hien viec xu ly lang phi va hau qua lang phi chua duoc nhac den. Chung ta van chua co co che xu ly hinh su doi voi hanh vi lang phi, doi voi nguoi 3n hanh quyet dinh gay lang phi tai san cua Nha nuoc va xa hoi.

Lang phi xay ra o khap noi. Neu di vao 1 so co quan nha nuoc hien nay, rat de dang nhan ra su lang phi tran lan. Nhieu co quan duoc trang bi may moc, thiet bi hien dai, hoanh trang roi bo xo, khong su dung hoac su dung khong dung chuyen muc dich. Co co quan nhan su chi vai chuc nguoi cung xay ca hoi truong hang tram, tham chi hang ngan ghe ngoi.

Tai nhieu quan, huyen, cac cong trinh nha van hoa, cong trinh the duc – the thao cung duoc xay dung khang trang, lap thiet bi dat tien song cung bo phe hoac chi mo cua vao nhung dip co le hoi, ma con cho thue to chuc dam cuoi…

Tu van xay dung, Tinh trang lang phi trong xay dung nha dep

Tu van xay dung – Tinh trang lang phi trong xay dung nha dep – Van de can phai sua doi

Ve mat hanh vi, lang phi trong xay dung nha dep con la 1 hanh vi du con la vo thuc ma con co chu dich thi ban chat cua hanh dong nay con la theo thoi quen, lang phi – khong the kiem soat duoc het vi do con la hoat dong tu do cua moi ca nhan. Mot thuc te hien nay hanh vi con lam that thoat lang phi trong xay dung nha dep thuong rat it bi xu ly va hau do con la khong ai bi truy to truoc phap luat.

Nhu vay chang khac nao chung ta dang tao ra dieu kien cho hanh vi lang phi tu do ton tai va phat trien. Vi the, lang phi chi co the phong hoac chong bang 9h nhan thuc cua nguoi thuc hien nen tiem an tac hai rat lon. Ve mat tai san, lang phi duoc su dung va chon vui, khong co thuc hien viec gi thu hoi ma con khac phuc duoc hau qua da xay ra.

Lang phi trong xay dung nha dep – Y kien chuyen gia

Sau day con la 1 so y kien cua chuyen gia ve nganh xay dung ve tinh trang nay : Nam 2011 toi da tung gui van ban den cac co quan nha nuoc phan anh ve thuc hien viec lang phi tai Ky tuc xa Dai hoc Quoc gia Tp.HCM, du an cai tao ra moi truong nuoc Tp.HCM. Thang 7/2013 toi tiep tuc gui van ban phan anh thuc hien viec lang phi trong xay dung tai van phong con lam thuc hien viec phia sau tru so 9h So Xay dung Tp.HCM. Nay qua quan sat toi thay 1 so cong trinh van con rat nhieu cong trinh bi roi vao tinh trang lang phi, that thoat kinh phi vi van de thi cong nen mong.

Con doi voi nhung du an co nen dat tot thi nen su dung phuong an mong don, mong bang hoac mong be de co the giam chi phi xay dung va hon het con la khong keo dai thoi gian thi cong, gay anh huong toi thuc hien viec nghiem thu cong trinh.

(Theo SG DTTC)

KTS – Nguyen Van Tu

Dich vu thiet ke Kien Truc

Share Button

Comments

comments